Časopis MAUT

 

Nový elektronický časopis Umělecké terapie je na světě. Časopis je prvním časopisem svého druhu v ČR a přináší ucelený vhled do všech uměleckých terapií současně – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybové terapie. Vydavatelem časopisu je Mezinárodní asociace uměleckých terapií MAUT, mezinárodní konfederace, která již řadu let sdružuje odborníky i zájemce o oblast uměleckých terapií.

 

 

1. číslo naleznete zdarma zde v odkaze - elektronická podoba časopisu 

2. číslo naleznete zdarma zde v odkaze - elektronická podoba časopisu

3. číslo naleznete zdarma zde v odkaze - elektronická podoba časopisu

 

 

 

V případě zájmu poskytnutí příspěvku nabízíme NÁVOD. Časopis vychází 3 x ročně.

 

Kontakt: 

Inzerce: info@maut.cz

Šéfredaktorka: jitka.sel@seznam.cz

 


Časopisu bylo přiděleno Národní technickou knihovnou ISSN 2533-3399.

 

Šéfredaktorka: Bc. Jitka Selingerová

Grafická úprava: Bc. Marie Kounková

Textový editor: Bc. Martina Kulašová

Kreativní editor: Bc. Hana Balcárková

Redakční rada: Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., Mgr. Eva Hegarová, 

                         Mgr. Tomáš Beníček a Mgr. Petr Škranc