Anotace workshopů a přednášek:

 
 

Hana Pavelková

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Vícegenerační umělecká skupina jako dynamický potenciál pro nové perspektivy

Komunikativní působení umění v kontextu mezigenerační skupiny rozšiřuje možnosti individuální arteterapie o další faktory v sociálním, rodinném a vnitřním systému jednotlivých členů skupiny jako je důvěra, soudržnost, zpětná vazba nebo víra v možné změny.

 

WORKSHOP:

Téma: Kreslení poslepu – vnitřním okem pozorovat a portrétovat sám sebe.

Mluveným slovem doprovázená pomyslná cesta uvnitř tělem a její přenesení uhlem na papír vytváří nové impulsy pro vnímání různých forem vlastního Já, a to na úrovni fyzické, emocionální, mentální, sociálně-kulturní či mystické.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soňa Šebela

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Arteterapeutická praxe s drogově a alkoholově závislými v různých stádiích léčby.

Zkušenost s klienty v průběhu léčby a v doléčovacím procesu drogově a alkoholově závislých. Rozdílná témata v obou fázích léčebného procesu a možnosti arteterapie tyto procesy ovlivnit.