Výbor MAUT:

 

 

Prezidium:

 

Mgr. Marie Beníčková,Ph.D. - Prezident

  Mgr. Tomáš Beníček - Viceprezident  

 

 

 

Asociace muzikoterapie ČR:

 

Mgr. Petr Škranc - Předseda

Mgr. Růžena Gally Jadrná - Místopředseda

 

Martina Rousová - Odborný asistent

Jevgenija Kubínová - Odborný asistent

Pavlína Halová - Odborný asistent

 

 

 

Asociace arteterapie ČR:

 

Mgr. Eva Hegarová - Předseda

Bc. Jitka Selingerová - Místopředseda

Ing. Olga Měsícová - Místopředseda

 

Mgr. Veronika Sinová - Odborný asistent

Mgr. Šárka Šimšová - Odborný asistent

Denisa Hýsková - Odborný asistent

Bc. Hana Balcárková - Odborný asistent

Bc. Mária Číčková - Odborný asistent

Valerie Latysheva - Odborný asistent

Martina Láchová - Odborný asistent

Bc. Marie Veselská  - Odborný asistent

 

 

 

Dramaterapeutická asociace ČR:

 

 

 

 

Asociace tanečně - pohybové terapie ČR:

 

 Mgr. Tomáš Beníček - Předseda 

Bc. Martina Kulašová - Místopředseda

 

Elena Sc hmutzová - Odborný asistent

Světlana Škarohlíková - Odborný asistent

Lenka Miterková - Odborný asistent

Silvia Kaderková - Odborný asistent

Mgr. Lucia Stašeková - Odborný asistent

 

 

 

 

Pracovní skupina

Mgr. Lucie Tulcová