Bc. Jitka Selingerová

 

 

Vzdělání:

1985 - 1989       SPgŠ Přerov - obor učitelství pro mateřské školy

2010 - 2013       Umělecké terapie - zaměření na arteterapii /

                           3 - letý výcvik (480 hod.) Akademie Alternativa s.r.o.

 

 

 

Praxe:

1989                MŠ Moravičany   - učitelka

1990                MŠ Na Zámečku Mohelnice - učitelka

1992 -1996       MŠ Zámecká Mohelnice - ředitelka

1993                zapojení do pilotního projektu ŠÚ Šumperk s názvem "Integrace dětí s postižení v

                            mateřské škole",v budově 

                       MŠ Zámecká Mohelnice založeno první SPC Mohelnice

2010                MŠ Na Zámečku Mohelnice - zástupkyně ředitelky

2011                MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií:

                                       Asociace arteterapie ČR - Místopředsedkyně

 

 

 

Absolvované kurzy a semináře:

1991 - 2012     SUPŠ Bechyně - výtvarné kurzy akreditované MŠMT- další vzdělávání ped.pracovníků

2009 - 2012     SUPŠ Uherské Hradiště - kurzy grafiky

2009               PPP Šumperk - seminář "Leváctví a práce s mimořádně nadanými dětmi"

2010               PPP Šumperk - seminář "Škola hrou"

2011               SPgŠ Přerov - celoroční blok seminářů "Tvořivé dílny"- nové tvůrčí přístupy v práci v

                        předškolních zařízeních

2011               UP Olomouc - roční vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání "Poradenství

                         pro jedince se speciálními potřebami"

 

 

 

Práce na projektech:

2008               Zdravá školka - ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou

2010               Nejen čistá voda je naše příroda  - enviromentální výchova v MŠ

2011               Čteme dětem  - zapojení do celonárodního projektu "Celé Česko čte dětem"

2012               Ahoj ,já jsem kůň - ve spolupráci s Občanským sdružením Ryzáček - enviromentální

                         výchova v MŠ

2009 - 2012     Pastelka - příspěvky do odborného časopisu pro děti a jejich rodiče

2010 - 2012     Duhová čajovna -  stálé výstavy výtvarných prací předškolních dětí