Mgr. Lucie Veličková

 

 

Praxe : Učitelka literárně dramatického oboru na ZUŠ v Ostrově

                     - 1994 - doposud

                     - vedení skupin žáků od 5 do 19 let

                     - vedoucí divadelního souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI

                     - každoroční účast se souborem i jednotlivci na vrcholných divadelních

                       a recitačních přehlídkách  v ČR - např. Jiráskův Hronov

                     - účinkování divadelního souboru v zahraničí – Německo, Rakousko

                     - vystupování divadelního souboru v profesionálních divadlech

                     - pravidelné vystupování souboru pro veřejnost i pro školy

                     - organizace benefiční divadelní přehlídky Soubor sobě a hosté

 

 

             Lektorská činnost

                     - lektorka dramaterapie - Akademie Alternativa s.r.o.

                     - lektorka národních divadelních a recitačních přehlídek

                     - lektorka NIDV – kurzy dramatické výchovy pro MŠ

                     - lektorka NIPOS- Artama Praha – kurzy Tvorba- Tvořivost – Hra

                     - lektorka Court of Moravia, a.s. - kurzy prezentačních dovedností

 

 

              Učitelka rétoriky na Gymnáziu v Karlových Varech

                     - 1993 – 1994

                     - vedení semináře rétoriky a prezentačních dovedností

 

              Praxe na psychiatrickém oddělení Nemos Ostrov

                     - červenec 2015 - doposud

                     - samostatné vedení skupiny – arteterapie, dramaterapie

                     - samostatné vedení následné reflexe v psychodramatu

 

             Laický poradce při úmrtí dítěte  - Dlouhá cesta

                     - říjen 2015 - doposud

 

 

Vzdělání:  Západočeská univerzita Plzeň, fakulta pedagogická

                 - 1989 – 1994

                 - obor český jazyk – dějepis

                 - státní zkouška z pedagogiky a psychologie

 

                 Akademie múzických umění v Praze, fakulta divadelní

                 - 1996 – 1998

                 - obor dramatická výchova

 

                 Akademie Alternativa s.r.o.

                 - 2013 - 2016   

                 - Arteterapie / 3  - letý výcvik (480 hod.) - Akademie Alternativa s.r.o. 

 

 

Rozšiřující kurzy

                 - Tělo jako nástroj komunikace – DAMU Praha

                 - Procesy za komunikací – seminář VŠ doprovodného cyklu, Praha

                 - webinář Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého - Centrum paliativní péče Olomouc

                 - Zásady a postupy podpory a provázení osob v krizových životních situací - Praha

                 - Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem - Plzeň