Mgr. Růžena Gally Jadrná

Vzdělání:

2014 - 2015 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut

                     celoživotního vzdělávání, 3 semestrové studium Celostní

                     muzikoterapie - Zakončeno Závěrečným koncertem v roce 2015,

                     získáno osvědčení Celostní muzikoterapie I..

2008 – 2010 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Speciální

                     pedagogika pro učitele středních škol, Učitelství odborných

                     předmětů pro střední školy – specializace služby, Mgr.

Státní zkouška z Pedagogiky a psychologie, Strategií ve vzdělávání žáků s mentálním

postižením a souběžným postižením více vadami, Ekonomiky s didaktikou

Diplomová práce na téma Náhradní rodinná péče a dítě se syndromem CAN v

pedagogicko-psychologickém kontextu, v roce 2010

2004 – 2007 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta,

                     obor Speciální pedagogika, Bc.

Státní zkouška z Etopedie, Integrativní speciální pedagogiky a Psychopedie

Bakalářské práce na téma Totální komunikace dítěte s Downovým syndromem, 2007

1989 – 1993 Gymnázium Velké Meziříčí, zakončeno maturitní zkouškou v roce 1993

 

Současné studium:

Od r. 2015 Akademie Alternativa s.r.o, Olomouc, 3 leté studium oboru

                  Muzikoterapie

Od r. 2013 Pěvecké a hlasové studio Letohrad, obor hlasová výchova a zpěv


 

Kurzy a workshopy:

Průběžně navštěvuji semináře a workshopy, dále také školení v rámci povinného

vzdělávání pěstounů nebo související s muzikoterapií, příbuznými obory, nebo

osobnostním rozvojem, z nichž vybírám:

2016 Projektové řízení krok za krokem – garant kurzu Jiří Krátký

2016 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku – garant kurzu Michal

         Dubec, Západočeská univerzita v Plzni

2015 Jak rozvíjet myšlení dětí – lektor PhDr. Jan Vyhnálek

2015 účast na V. Mezinárodní konferenci uměleckých terapií „ARS TERAPEUTICA 2015“

2014 Psychohygiena pěstounů, relaxační techniky

          – lektorka PhDr. Milada Nádvorníková

 

Zkušenosti v oboru speciální pedagogika a umělecké terapie:

Od září roku 2015 externě pracuji jako muzikoterapeutka ve Speciální škole Neratov a Mateřské škole v Bartošovicích v Orlických horách, dobrovolnicky pak muzikoterapeuticky působím v Lesním klubu Letohrad. V Rodinném integračním centru Pardubice se individuálně věnuji klientům s PAS. Příležitostně pořádám hudební kurzy a relaxační pohybové večery pro veřejnost. Věnuji se i kulturně vzdělávacím programům pro děti a dospělé a kurzům ručních prací pro dospělé. V současné době se zabydluji v nově nabyté pozici místopředsedkyně Asociace muzikoterapie ČR při Mezinárodní asociaci uměleckých terapií.

V roce 2010 jsem v rámci dobrovolnických aktivit vykonávala asistenci pracovníkovi v rámci práce s lidmi s duševním onemocněním ve společnosti Cedr Pardubice, kde jsem pomáhala s tvůrčími aktivitami pro klienty.

Pečovala jsem o 5 dětí, 3 vlastní a 2 v pěstounské péči. 3 z dětí mají závažný zdravotní či psychický handicap. V současné době jsou již 3 nejstarší děti v nových bydlištích, doma zůstávají děti ve věku 17 a 4 roky. Pěstounkou jsem již 19 let a po celou dobu se snažím vyhledávat informace a doplňovat si vzdělání tak, jak to naše rodinná situace potřebuje a umožňuje.