Inzerce

 

Inzerce na webových stránkách MAUTu:
3 měsíce = 2000,-
6 měsíců = 3000,-
1 rok = 5000,-

- inzerce na stránce dle vlastního výběru u jednotlivých asociací = + 2000,-
- inzerce celostránková = + 5000,-
 * inzerce na webu je v podobě přímého odkazu na stránky s logem - či bannerem s krátkou anotací o nabízené službě daného inzerenta.
* existuje i možnost výměného inzerování tzv. formou banner za banner na webových stránkách.
 


Inzerce v časopise MAUTu:
1/1 strany = 2500,- / opakování 3 x = 5000,-
1/2 strany = 1300,-
1/3 strany = 700,-
 
 
* podoba inzerce bude řešena po domluvě s grafikem.
 

 
Sleva:
Člen MAUTu (placené členství): 20% 
Absolvent Akademie Alternativa (bezplatné doživotní členství): 15% 
Student Akademie Alternativa (bezplatné členství): 10% 
 

 
MAUT
si vyhrazuje právo odmítnutí poskytnutí inzerce
z důvodu nesouladu s cíli a směřováním asociace
a dále z důvodů hodných zvláštního zřetele dle uvážení generálního výboru MAUT.