Členství umožňuje:

           -  přísun informací skrze webové stránky, časopis  (uzavřená oblast pouze pro členy - přístupové heslo)

           -  slevy 15 % na akcích pořádaných asociací (konference aj.)

            - možnost inzerovat na stránkách (se slevou 20 % )

(MAUT si vyhrazuje právo odmítnutí poskytnutí inzerce z důvodu nesouladu s cíli a směřováním asociace a dále z důvodů hodných zvláštního zřetele dle uvážení generálního výboru MAUT)

            -  svým členstvím v asociaci podpoříte i naplňování jejích cílů

                  (legislativní ukotvení profese uměleckého / arte / muziko / drama / tanečně - pohybového terapeuta; výměna informací a zkušeností u nás i v zahraničí; spolupráce se zahraničními asociacemi...)  

           -  možnost publikování vlastních příspěvků v časopise

 

 

1.  Fyzická osoba 

a) člen - 450,- / rok 

 b) člen výboru - 150,- / rok

- napomáhá v realizaci cílů asociace;

   / statut schvalován 1x do roka výborem

 

2.  Právnická osoba (organizace) 

- 2000,- / rok

- výhody: Možnost reklamy na akcích MAUTu (se slevou 50 %), možnosti dalšího propojení na projektech a aktivitách

 

3.  Studenti a absolventi Akademie Alternativa s.r.o

– členství zdarma (odkaz zde)