Podmínky členství

 

 

Podmínky a zásady členství

 

·        Členem Mezinárodní asociace uměleckých terapií mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

·        O přijetí za člena rozhoduje výbor Mezinárodní asociace uměleckých terapií

·        Členství v Mezinárodní asociace uměleckých terapií vzniká přijetím za člena.

·        Členství v Mezinárodní asociace uměleckých terapií zaniká:

a)      vystoupením člena písemným oznámením,

b)      úmrtím člena,

c)      zánikem právnické osoby - Mezinárodní asociace uměleckých terapií

d)      vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.

 

 

 

 Práva a povinnosti členů

 

1.      Člen Mezinárodní asociace uměleckých terapií má právo zejména:

-          podílet se na činnosti Mezinárodní asociace uměleckých terapií

-          volit do orgánů sdružení Mezinárodní asociace uměleckých terapií

-          být volen do orgánů sdružení Mezinárodní asociace uměleckých terapií

-          obracet se na orgány sdružení Mezinárodní asociace uměleckých terapií s podněty a stížnostmi.

 

2.      Člen Mezinárodní asociace uměleckých terapií má povinnosti zejména:

-          dodržovat stanovy Mezinárodní asociace uměleckých terapií,

-          podílet se na činnosti sdružení Mezinárodní asociace uměleckých terapií,

-          platit členské příspěvky Mezinárodní asociace uměleckých terapií

 

 

   Údaje k účtu:

Název: MAUT OS
Číslo účtu: 239 187 081
Kód banky: 0300

 


Podmínky členství

Přihláška do členství