Konfederace

 

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií je konfederací, která sdružuje asociace, pracoviště, odborníky, studenty a zájemce o umělecké terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně - pohybová terapie) na mezinárodním poli. Konfederace vznikla na základě jednání odborníků u „kulatého stolu“ v roce 2009, kde zazněla společná myšlenka podpory vzájemného a vstřícného dialogu mezi uměleckými terapeuty.

 

Konfederace MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií sdružuje tyto asociace, pracoviště, školy a odborné společnosti:

 

Asociace muzikoterapie ČR

Asociace arteterapie ČR

Dramaterapeutická asociace ČR

Asociace tanečně – pohybové terapie ČR