Asociace tanečně – pohybové terapie ČR

Předseda: Mgr. Tomáš Beníček

Místopředseda: Bc. Martina Kulašová

Odborní asistenti: Mgr. Lucia Stašeková, Světlana Škarohlíková, Lenka Miterková, Silvia Kaderková, Elena Schmutzová

 

 

Naše asociace se snaží rozšířit povědomí oboru tanečně - pohybová terapie u odborné i laické veřejnosti. Za tímto účelem pořádáme workshopy s ukázkami tanečně - pohybové terapie po celé ČR. V roce 2017 začínáme spolupracovat s neziskovými organizacemi, pro které budeme pořádat workshopy. Publikujeme články s tématy v oblasti tanečně - pohybové terapie v časopise Umělecké terapie.