Vzdělávací seminář v RC Andílek

 

Jedním z našich cílů, které jsme si v naší asociaci stanovili, je šířit umělecké terapie (zejména pak TPT) do běžných škol a školek. To se nám nyní začíná dařit. Navázali jsme spolupráci s Montessori RC Andílek v Praze, kde se začátkem září uskutečnil první vzdělávací seminář pro tamní pedagogy. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. První blok byl zaměřen na možnosti zařazení arteterapeutických prvků do výuky, druhý byl věnován pohybu - a to zejména psychomotorice a relaxačním technikám. Paní učitelky si prakticky vyzkoušely různé aktivity, které lze aplikovat při výchovně-vzdělávacím procesu. Díky svým vlastním zážitkům si mohly uvědomit účinky těchto metod nejenom z pohledu dospělého, ale i to, co mohou prožívat děti a dále tato cvičení rozvíjet.  Těšíme se na další spolupráci a jsme potěšeni zájmem pedagogů v RC Andílek o umělecké terapie.

 

Pozn. O psychomotorice a paní Marii Blahutkové na str. 7 -8 (odkaz) a arteterapii od paní Kulašové na str.38 jsme psali již v našem prvním čísle časopisu zde (odkaz).