Dramaterapeutická asociace ČR

Předsedkyně: Mgr. Josef Zajíček

Odborní asistenti: Veronika Pešinová, Bc. Anna Dvořáková


 

Naší snahou je rozšíření povědomí oboru dramaterapie u odborné i laické veřejnosti. Za tímto účelem pořádáme workshopy s ukázkami dramaterapie po celé ČR. Divadlo Terapie Mgr. Josefa Zajíčka již několik let pravidelně hraje pro olomoucké publikum. Odborné články publikujeme v časopise Uměleckých terapií. V roce 2017 začínáme spolupracovat s neziskovými organizacemi, pro které budeme pořádat workshopy.