Ars Terapeutica 2016

                                

 

Dovolte nám, abychom Vás jménem

Mezinárodní asociace uměleckých terapií,

která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem 

Akademie Alternativa s.r.o 

- instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, 

pozvali na náš 6. ročník Mezinárodní konference 2016.

 
 
 
 
 

VI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE UMĚLECKÝCH TERAPIÍ

"ARS TERAPEUTICA 2016"

 


 

 Datum konání konference: 29. 10. 2016 

28.10.2016 - možnost workshopů - odkaz zde

Místo konání: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
                     Křižkovského 6, 772 00 Olomouc
 - odkaz zde

 


 
 

 

Lektorský tým:


Ba. Denise Gospodarek (Německo)

Tanečně - pohybová terapie (odkaz zde)

 

Taneční terapeutka, tanečnice a choreografka. Studium autentického pohybu v Belgii a moderního tance v Německu i Nizozemí. 15 let praxe v oblasti tance, divadla a filmu. Taneční terapeut v psychiatrické lečebně, soukromá praxe a lektorka v terapeutickém centru v Belgii - Agape, kde je také lektorkou taneční terapie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Muzikoterapie (odkaz zde)

 

Spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

 

     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Mgr. Josef Zajíček

Dramaterapie, Divadlo Terapie a moderátor (odkaz zde)

 

Dramaterapeut, dlouholetý vychovatel, předseda Dramaterapeutické asociace v MAUTu a zakladatel dvou divadelních skupin (Improvizační divadlo Útulek - 1999 a Divadlo Terapie - 2012) z Brna. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Mgr. Petr Škranc

Muzikoterapie (odkaz zde)

 

Muzikoterapeut a speciální pedagog s mnoholetou praxí v denním stacioánří pro klienty s mentálním a fyzickým postižením, předseda Asociace muzikoterapie ČR / MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Libuše Cvaková

Tanečně - pohybová terapie (odkaz zde)

 

Taneční terapeutka a předsedkyně MAUT - Asociace tanečně - pohybové terapie ČR


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Eva Hegarová

Arteterapie (odkaz zde)

 
Arteterapeutka a pedagog s mnoholetou praxí v oblasti školství,  předseda Asociace arteterapie ČR / MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Tvořivá dramatika (odkaz zde)

 

Vysokoškolská pedagožka, autorka několika publikací a učebních osnov, pedagog s mnohaletou praxí na základních a základních uměleckých školách, autorka a řešitelka několika projektů, zakladatelka a výkonná ředitelka Občanského sdružení FREISTADT – SLOBODNÉ MĚSTO (výchovně – vzdělávací činnost a zájmově – umělecká činnost v oblasti tvořivé dramatiky, členka výboru Združenia tvorivej dramatiky na Slovensku (so sídlom PF UMB), lektorka a předsedkyně v porotách krajských a celosvětových soutěží v přednášení poezie a prózy a dětské dramatické tvořivosti, lektorka tvořivých dílen a členka organizačního týmu Medzinárodného divadelného festivalu DIV – divadelné inšpiratívne vystúpenia, lektorka Metodicko-pedagogického centra, lektorka a účinkující v tvorbě programů pro děti a mládež Slovenskej televízie (Povedz mi básničku, Bútľavka), členka redakční rady časopisu Predškolská výchova.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Barbora Bartecká

Muzikoterapie a pohybové divadlo (odkaz zde)

 

Umělecký terapeut se zaměřením na muzikoterapii, lektorka tanečních dílen a pohybového divadla. Učitel klasické hudby a zakladatelka umělecko - terapeutického centra Dotkni se hudby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Martina Kulašová

Arteterapie a tanečně - pohybová terapie (odkaz zde)

 

Arteterapeutka, pedagog v MŠ a místopředsedkyně MAUT - Asociace tanečně - pohybové terapie ČR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Mgr. Tomáš Beníček

Arteterapie a tanečně - pohybová terapie (odkaz zde)

 

Spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., člen pracovní skupiny pro vznik povolání arteterapeut (NSP II.) a viceprezident Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Speciální pedagog, arteterapeut a tanečně - pohybový terapeut.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mgr. Petr Exler, Ph.D.

Arteterapie a artefiletika (odkaz zde)

 

Vysokoškolský pedagog na výtvarné katedře UPOL, lektor arteterapeutických a artefiletických seminářů a workshopů. Výtvarník a člen Unie výtvarných umělců Olomoucka, člen české sekce INSEA a  člen výtvarné sekce  ÚUR ZUŠ při MŠ MT Praha.

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jitka Selingerová

Arteterapie ( odkaz zde )

 

Arteterapeutka a pedagog s mnoholetou praxí v oblasti školství,  místopředseda Asociace arteterapie ČR / MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michaela Olivie Cusanová

Pohyb / Psoas (odkaz zde)

 

Téma přednášky a workshopu: Psoas - sval duše a moudrost těla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. et MgA. Lenka Tomm

Speciální pedagožka a učitelka dramatické výchovy s mnohaletou praxí s žáky základních školy praktické a základní školy speciální. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Arteterapie a artefiletika

 

Téma: NETRADIČNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ ARTEFILETICKÝCH A ARTETERAPEUTICKÝCH METOD V (MUZEJNĚ) PEDAGOGICKÉ PRAXI

„Umění je věčně záhadný pojem, bez ohledu na to, v jakých souvislostech jej hodláme uchopit a prožívat…Umění vyrůstá ze vztahů mezi lidmi.“ (Slavík, 2001)

Předložená přednáška i workshop nabízí zájemcům o uvedené téma výjimečnou příležitost nahlédnout do strukturované řady artefiletických a arteterapeutických aktivit, které jsou opakovaně realizovány a prostřednictvím nově navržených alterací také vylepšovány pro další využití v prostředí mimoškolní a školní výchovy dětí i mládeže. Kromě profesní snahy odhalit podstatu vzdělávacích a výchovných procesů při výuce v muzeu je obsah obou vystoupení nasměrován na porozumění zvláštnímu významu edukačního potenciálu sbírkových předmětů a pochopení terapeutického přesahu jejich využití, ev. na odhalení jejich génia loci. Odborná prezentace reflektivního a dialogického pojetí výchovy uměním ve vybraných animacích vzešlých z aktuální edukační reality konkrétní paměťové instituce (Muzea Komenského v Přerově) bude podepřena názorně-demonstračním předvedením několika málo dobrých příkladů z praxe, které přivádí jedince i skupinu jak k zážitku, tak k prosociální aktivitě. Odborný výklad bude na závěr doplněn krátkou projekcí ukázek z dokumentárních filmových záznamů praxe, jejichž zhlédnutí má přivést účastníky workshopu k širší úvaze o „jedinečnosti“ aplikace umělecko-historického přístupu do procesu poznávání, ale také je nadto lehce vybídnout k hlubšímu podvečernímu zamyšlení i sebeusebrání…

Více informací o tradičních i inovativních podobách současné muzejní edukace se lze dozvědět z přiloženého odkazu, který otvírá dveře přerovské muzejní ŠKOLY HROU: https://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy-a-lektorske-programy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Mgr. Lucia Poledníková (Slovensko)

 
Ranní rozcvička: Tai chi (odkaz zde)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rostislav Žďárský 

Hudebními nástroje  

 
Předběžný harmonogram:
 
 
Sobota 29. 10. 2016
08:00 - prezentace účastníků (prezentační listina, workshopy atd.)
08:30 - ranní společné probuzení Tai chi / Mgr. Lucia Poledníková 
  
09:00 - oficiální zahájení konference v "Hlavním sále"
Vernisáž "III. ročníku oboru arteterapie - budoucích Absolventů 2017"
8:55 - 10:20 / Dětský koutek s vlastním hlídáním (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu)
 
9:10 - 10:20 / Přednáškový blok I.
09:10 - 09:30 / Přednáška: Dr. Marie Beníčková (muzikoterapie)
09:35 - 10:20 / Přednáška: Ba. Denise Gospodarek (taneční terapie) 
 
10:20 - 10:35 / coffe break
 
10:35 - 12:05 / Blok workshopů I.:
a) Dr. Marie Beníčková - muzikoterapie
b) Ba. Denise Gospodarek - taneční terapie
c)  Dr. Petr Exler - arteterapie a artefiletika
d) Dr. Barbora Bartecká - pohybové divadlo
e) Mgr. et MgA. Lenka Tomm - dramaterapie
f) Bc. Martina Kulašová - hlídání dětí s uměleckou dílničkou (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu)
 
12:05 - 13:10 / oběd
 
 
13:10 - 14:20 / Přednáškový blok II. 
13:10 - 13:30 / Přednáška: Doc. Dana Kollárová (tvořivá dramatika)
13:35 - 14:20 / Přednáška: Ing. Libuše Cvaková (taneční terapie)
13:00 - 14:30 / Dětský koutek s vlastním hlídáním (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu)
 
 
14:20 - 14:35 / coffe break
 
14:35 - 16:05 / Blok workshopů II.:
a)  Ba. Denise Gospodarek - taneční terapie
b) Mgr. Petr Škranc - muzikoterapie
c) Mgr. Tomáš Beníček - arteterapie
d) Mgr. Josef Zajíček - dramaterapie
e) M.O. Cusanová - pohybová terapie
f) Mgr. Eva Hegarová - hlídání dětí s uměleckou dílničkou (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu)
  
16:05 - 16:20 / coffe break
 
16:20 - 16:55 / Přednáškový blok III. :
16:20 - 16:35 / M.O. Cusanová - pohybová terapie / pohyb - psoas
16:40 - 16:55 / Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. / arteterapie a artefiletika
16:15 - 17:00 / Dětský koutek s vlastním hlídání (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu)
 
 
16:55 - 17:10 / coffe break
 
17:10 - 17:30 / 
17:35 - 18:05 Umělecké vystoupení:
17:10 - 17:30 Koncert pěveckého sboru a studentů muzikoterapie 
Akademie Alternativa s.r.o. - umělecký vedoucí: Dr. Marie Beníčková
17:40 -  18:05 Mgr. Petr Škranc - přednáška s promítáním nového filmu 
z mezinárodního festivalu Mental Power
 
18:05 - 18:20 / coffe break
 
18:20 - 19:50 / Blok workshopů III.
a) Mgr. Tomáš Beníček - taneční terapie
b) Mgr. Eva Hegarová - arteterapie
c) Dr. Marie Beníčková - muzikoterapie
d) doc. Dana Kollarová -  tvořivá dramatika
e) Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. - arteterapie a artefiletika
Dětský koutek s vlastním hlídáním (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu)
 
19:50 - 20:05 / coffe break
 
20:05 - 20:45 / Vystoupení a umělecko - terapeutická část
a) Manželé Beníčkovi - Taneční konstelace / nová umělecko – terapeutická metoda
b) Mgr. Josef Zajíček / Divadlo Terapie
 
19:50 - 22:00 / večeře
 
22:00 - 19.10.2014 / Společný improvizovaný večer hudby, zpěvu a tance.
Přineste si své hudební nástroje a vytvoříme dohromady kreativní večer
s hudbou, zpěvem, tancem a příjemným slovem.

 

 

Cena vstupenky:
 
 
1.5. - 31.8.2016: 1000,- / člen MAUT (student Akademie Alternativa): 800,-
1.9. - 1.10.2016: 1250,- / člen MAUT (student Akademie Alternativa): 1100,-
od 2.10 a na místě: 1500,- / člen MAUT (student Akademie Alternativa): 1300,-

 


 Přihláška zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minulé ročníky "Ars Terapeutica"

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Lektorský tým i program konference bude postupně doplňován.
Přihlašování spustíme 4 / 2016.
 
Těšíme se na Vás!