Asociace muzikoterapie ČR

Předseda: Mgr. Petr Škranc

Místopředseda: Růžena Gally Jadrná

Odborní asistenti: Jevgenija Kubínová, Pavla Halová, Martina Rousová, Mgr. Tomáš Kudrna, Karolína Tučková

 

 

Naše asociace aktivně spolupracuje s Evropskou konfederací muzikoterapie a Světovou federací muzikoterapie. Naší snahou je rozšíření povědomí oboru muzikoterapie u odborné i laické veřejnosti. Za tímto účelem pořádáme workshopy s ukázkami muzikoterapie po celé ČR. Publikujeme články s tématy v oblasti muzikoterapie v časopise Umělecké terapie.