Anotace workshopů a přednášek:

 
 

 Ba. Denise Gospodarek (Německo)

 
 
PŘEDNÁŠKA:
 
Téma: Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení
 

Tanečně - pohybová terapie je zaměřena na vyjadřovací prostředky a všechny aspekty, které jsou spojené s osobností člověka.  Proto tanečně - pohybová terapie ukazuje pacientům a klientům přímou cestu k opětovnému spojení sám se sebou a navázání kontaktu s vnitřním světem prožívání. Tohoto kontaktu je dosaženo pomocí tělesného vyjádření v pohybu, cvičení vnímání, nonverbální vztahové komunikace atd. V psychiatrii se jedná o relativně novou terapeutickou formu práce, která je stále více aplikovaná. Pro taneční terapeuty je v prostředí psychiatrie cílem dosažení klimatu, ve kterém se pacienti mohou cítit jistě a svou důvěru rozvíjet a otevírat se.

 
 
WORKSHOP:
 
Tanečně - terapeutické techniky, které jsou bezpečné a vhodné pro prostředí psychiatrie.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Hana Pavelková

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Vícegenerační umělecká skupina jako dynamický potenciál pro nové perspektivy

Komunikativní působení umění v kontextu mezigenerační skupiny rozšiřuje možnosti individuální arteterapie o další faktory v sociálním, rodinném a vnitřním systému jednotlivých členů skupiny jako je důvěra, soudržnost, zpětná vazba nebo víra v možné změny.

 

WORKSHOP:

Téma: Kreslení poslepu – vnitřním okem pozorovat a portrétovat sám sebe.

Mluveným slovem doprovázená pomyslná cesta uvnitř tělem a její přenesení uhlem na papír vytváří nové impulsy pro vnímání různých forem vlastního Já, a to na úrovni fyzické, emocionální, mentální, sociálně-kulturní či mystické.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Petr Exler, Ph.D.

 

WORKSHOP:

Téma: Jak vnímat výtvarné umění

Výtvarné umění jako terapeutický prostředek, který si účastníci vyzkoušejí během aktivizujících činností v Muzeu umění v Olomouci. Umělecká díla nabízejí otevřený prostor ke klidu , harmonii a povzbuzení, jsou schopné probudit naše touhy, city a emocionálně zasáhnout. Jsou protiváhou v našem konzumním přesyceném světě.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Tomáš Beníček

 

WORKSHOP:

Téma: Arteterapie jako možnost sebereflexe s aktuálním zachycením v čase

Arteterapie nabízí prostor s jinou perspektivou, která umožňuje klientům jiný úhel pohledu i s odstupem času. Vytvoříme si prostor pro svůj záznam, který umožní nahlédnout a pochopit i jiné důležité chvíle našich životů.

 

Téma: Tanečně – pohybová terapie a nová metoda „Taneční konstelace“

Pomocí technik tanečně – pohybové terapie se připravíme na fázi objevování skrze tělo a novou metodickou rovinu, která využívá poznatků z oblasti metody známé jako Labanova analýza pohybu. Taneční konstelace je autorská metoda manželů Beníčkových.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

 Bc. Martina Kulašová a Světlana Škarohlídová
 

WORKSHOP:
 

Téma: Tanečně - pohybová terapie u dětí v předškolním věku
Pro předškolní děti je pohyb pravděpodobně nejčastější denní činností a přirozeně tak rozvíjí celou jejich osobnost. Na workshopu si vyzkoušíte, jak lze prvky tanečně-pohybové terapie zařadit do výchovně-vzdělávacího procesu v mateřské škole. Osvojíte si konkrétní pohybové aktivity a cvičení ověřené v praxi nejenom pedagogy, ale především dětmi.

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soňa Šebela

 

PŘEDNÁŠKA:

Téma: Arteterapeutická praxe s drogově a alkoholově závislými v různých stádiích léčby.

Zkušenost s klienty v průběhu léčby a v doléčovacím procesu drogově a alkoholově závislých. Rozdílná témata v obou fázích léčebného procesu a možnosti arteterapie tyto procesy ovlivnit.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Světlana Škarohlídová a Mgr. Lucia Fogašová

 

Ranní probuzení rozcvičkou:

Zámerom ranného spoločného prebudenia pohybom je naladiť sa na seba, na skupinu a na priestor, v ktorom budeme. Dopriať si čas sa na chvíľku zastaviť a byť vedome vo svojom tele. Jednoduché, fyzicky nenáročné cvičenia budú pozvánkou na rozprúdenie energie na ráno.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------