Medailonky Ars Terapeutica 2018

 
-------------------------------------------------------------------------------
 

Ba. Denise Gospodarek (Německo)

 
Taneční terapeutka, tanečnice a choreografka. Studium autentického pohybu v Belgii a moderního tance v Německu i Nizozemí. 15 let praxe v oblasti tance, divadla a filmu. Taneční terapeut v psychiatrické lečebně, soukromá praxe a lektorka v terapeutickém centru v Belgii - Agape, kde je také lektorkou taneční terapie. 
 
Více zde: odkaz zde
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Mgr. Marie Beníčková, Ph. D.

 

Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011), Muzikoterapie a edukace (Grada 2017) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

Více zde: odkaz

www.mb-muzikoterapie.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 

Vysokoškolská pedagožka, autorka několika publikací (Psychomotorika, Psychomotorická terapie, Pohybem proti civilizačním chorobám, Vliv pohybových aktivit na změnu v edukačním procesu mentálně postižené mládeže aj.) pedagog s mnohaletou praxí na základních a vysokých školách, autorka a řešitelka několika projektů, zakladatelka a výkonná ředitelka Občanského sdružení AAKTIVITY (poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání) Sportovní psycholog, místopředseda Asociace psychologů sportu ČR a člen FEPSACU - Evropská asociace psychologů sportu. 

Více zde: odkaz

www.aaktivity.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D. (Slovensko)

 

Vysokoškolská pedagožka, autorka několika publikací a učebních osnov, pedagog s mnohaletou praxí na základních a základních uměleckých školách, autorka a řešitelka několika projektů, zakladatelka a výkonná ředitelka Občanského sdružení FREISTADT – SLOBODNÉ MĚSTO (výchovně – vzdělávací činnost a zájmově – umělecká činnost v oblasti tvořivé dramatiky, členka výboru Združenia tvorivej dramatiky na Slovensku (so sídlom PF UMB), lektorka a předsedkyně v porotách krajských a celosvětových soutěží v přednášení poezie a prózy a dětské dramatické tvořivosti, lektorka tvořivých dílen a členka organizačního týmu Medzinárodného divadelného festivalu DIV – divadelné inšpiratívne vystúpenia, lektorka Metodicko-pedagogického centra, lektorka a účinkující v tvorbě programů pro děti a mládež Slovenskej televízie (Povedz mi básničku, Bútľavka), členka redakční rady časopisu Predškolská výchova.

Více zde: odkaz

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

MUDr. Jaroslava Chlupová 

 

Ambulantní neurolog, 25 let praxe. Před čtyřmi lety založila spolek Lokomoce, z.s., který se zabývá prevencí správného pohybu a správných pohybových stereotypů. Členové spolku organizují pravidelná cvičení dětí předškolního i školního věku a další sportovní akce jako olympiáda, vánoční cvičení. Dále se zaměřujeme i na lidi s Parkinsonovou chorobou. Zaměřujeme se rovněž na vzdělávání jak odborníků (lékaři, pedagogové, sportovní trenéři atd.), tak široké veřejnosti. V lednu 2018 otevírá rehabilitačně-terapeutické centrum, které mimo odborných prohlídek fyzioterapeutů nabídne i různé druhy cvičení a terapií pro širokou veřejnost.

Více zde: https://projektlokomoce.webnode.cz/

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Petr Exler, Ph.D.

 

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na výtvarnou výchovu a artefiletiku, malíř, kreslíř, keramik, fotograf, autor realizací do architektury, autor několika publikací a učebních osnov, pedagog s mnohaletou praxí na základních a základních uměleckých školách. Člen Unie výtvarných umělců Olomoucka. 

Více zde: odkaz

www.petr-exler.wz.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Tomáš Beníček

 

Arteterapeut, taneční terapeut, speciální pedagog, akreditovaný lektor arteterapie a tanečně - pohybové terapie, lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluautor umělecko – terapeutické metody „Taneční konstelace“, spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., člen pracovní skupiny pro vznik povolání arteterapeut (NSP II.), předseda Asociace tanečně - pohybové terapie ČR a viceprezident Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Na Pedagogické fakultě MU vystudoval arteterapii a speciální pedagogiku.

Více zde: odkaz

www.arteterapie.net

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Petr Škranc

 

Muzikoterapeut, speciální pedagog, akreditovaný lektor muzikoterapie, lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, člen pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut (NSP II.) a předseda Asociace muzikoterapie ČR (MAUT). Na Pedagogické fakultě MU vystudoval speciální pedagogiku.

Více zde: odkaz

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Mgr. Josef Zajíček

 

Dramaterapeut, dlouholetý vychovatel, předseda Dramaterapeutické asociace v MAUTu a zakladatel dvou divadelních skupin (Improvizační divadlo Útulek - 1999 a Divadlo Terapie - 2012) z Brna. Od roku 2001 aktivní lektor hned několika institucí i nezávislých skupin a aktivní člen mnoha literárních a divadelních akci v Brně. Jeho práce ve skupině vychází především z dialogického jednání Ivana Vyskočila, improvizace Jaroslava Duška a zrcadel Sergeje Fedotova.

Více zde: odkaz

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Elena Schmutzová (Slovensko)

 

Pohybová terapeutka, lektorka lidových tanců na ZUŠ a Eurytmie ve waldorfských školách ze Žiliny. Absolventka několika významných evropských škol a studentka dalšího výcviku ve Švýcarku zaměřeného na pohybovou terapii. Umělecká vedoucí několika tanečních souborů v ČR i SR.

Více zde: odkaz

https://eurytmia.sk/