Nový titul „Diplomovaný terapeut“ se zkratkou „DT“

Akademie Alternativa s.r.o. nyní uděluje titul „Diplomovaný terapeut“ se zkratkou „DT“ za jménem s platností ve všech státech EU. Více o možnosti udělení titulu naleznete zde: odkaz.

Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s.

774 175800
774 133178
maut@centrum.cz