Podmínky kurzu „Uvolnění stresu skrze tělo a pohyb“

Podmínky kurzu „Uvolnění stresu skrze tělo a pohyb“ 

a souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

1. Přihlašování a platba

1.1. Přihlášku na kurz zašlete do 25. 3. 2017 s následujícími údaji

o jméno, příjmení, email, telefon,

o dále uveďte zda jste/nejste členem MAUT definovaným v bodě 1.2.

o zasláním přihlášky souhlasíte s těmito podmínkami 

o dotazy je možné zaslat také na liba.poradenstvi@seznam.cz (do předmětu mailu uveďte pro lepší orientaci TPT 1. 4. 2017)

 

1.2. Členem MAUT je pro tento kurz aktuální student nebo úspěšný absolvent Akademie Alternativa nebo platící člen MAUT. Má nárok na slevu ve výši 15% z kurzovného.

1.3. Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem výši kurzovného a instrukce k jeho zaplacení. (Nejedná se o automatickou odpověď).

1.4. Po zaplacení zálohy je Vaše přihláška závazná, což Vám opět potvrdíme e-mailem.

1.5. Před vstupem na kurz je nutné mít zaplacené celé kurzovné. Doplatek uhraďte převodem na náš účet před konáním kurzu nebo hotově na místě v den konání kurzu v čase vyhrazeném pro registraci (ráno v den konání kurzu dle programu). Platba kartou nebude možná. V případě platby převodem obdržíte potvrzení o této platbě rovněž emailem. V opačném případě je nutno prokázat zaplacení tohoto poplatku, například pokud jste platbu zaslali později.

1.6. Pro zpracování přihlášek je určující čas přijetí přihlášek / plateb.

 

2. Storno podmínky

2.1. Při odhlášení z kurzu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů do 30. 3.2017 je záloha nevratná. (V takovém případě ji můžete převést na jiného dosud nepřihlášeného účastníka, a to pouze pokud tak do tohoto data učiníte písemně.) Případný uhrazený doplatek Vám zašleme zpět na účet nejpozději do 10.4 2017.

2.1. Po 30. 3. 2017 je nevratná záloha i doplatek (a to i pokud bude uhrazen 1. 4. na místě a poté z kurzu odejdete na základě vlastního rozhodnutí).

2.1. V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele Vám bude záloha i případný doplatek vráceny zpět. V případě posunutí termínu bude záloha převedena na následující kurz a budete ji moci převést na Vámi určeného náhradníka. Doplatek bude vrácen zpět.

 

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav: Kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění

3.2. Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu kurzu.

3.3. Zodpovědnost: Účast na kurzu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu kurzu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Kurz není určen pro účastníky mladší 18-ti let.

3.4. Přerušení účasti: Účastník může kdykoliv kurz na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za kurz se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za kurz navrácen.

 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním přihlášky spolu s údaji v ní uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů pro účely pořádání tohoto kurzu, a to včetně jejich sdílení se spolkem MAUT (z důvodu podání přihlášky a ověření splnění podmínky člena/nečlena MAUT k prokázání nároku na slevu).

 

Odesláním přihlášky souhlasím s výše uvedenými podmínkami.