MEZINÁRODNÍ ASOCIACE UMĚLECKÝCH TERAPIÍ

 

 KONFEDERACE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

 

 

Jedno procento pomoci je víc než sto procent soucitu. - P. Bosmans

 

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s. je konfederací, která sdružuje asociace, pracoviště, odborníky, studenty a zájemce o umělecké terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně - pohybová terapie) na mezinárodním poli.Konfederace vznikla na základě jednání odborníků u „kulatého stolu“ v roce 2009, kde zazněla společná myšlenka podpory vzájemného a vstřícného dialogu mezi uměleckými terapeuty. MAUT podporuje spolupráci asociací, pracovišť, odborných společností a odborníků v oblasti uměleckých terapií s důrazem na spolupráci se studenty daných oborů i laickou veřejností. Zaštiťuje a realizuje mezinárodní výzkumy a podílí se na lektorské, přednáškové i publikační činnosti. MAUT garantuje a vytváří mezinárodní registr erudovaných odborníků, supervizorů a pracovišť v oblasti uměleckých terapií. Vytváří prostor a platformu pro efektivní komunikaci, reprezentuje ČR na evropském a světovém odborném poli. MAUT je řádným členem EMTC (Evropská konfederace muzikoterapie), WFMT (Světová federace muzikoterapie) a byl jmenován odbornou společností Ministerstva zdravotnictví ČR. MAUT vznikl s ohledem na potřebu vzniku umělecko - terapeutických profesí, zkvalitnění služeb, legislativní ukotvení uměleckých terapií, zajištění většího bezpečí pro klienty ve státním i komerčním sektoru. MAUT hájí zájmy svých členů, mezinárodně registrovaných odborníků a pracovišť, dohlíží na dodržování etiky v umělecko - terapeutické praxi.

 

Výbor MAUT

 

Konfederace MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s. sdružuje tyto asociace, pracoviště, školy a odborné společnosti:

 

Asociace muzikoterapie ČR

Asociace arteterapie ČR

Dramaterapeutická asociace ČR

Asociace tanečně – pohybové terapie ČR

 

 

Akademie Alternativa s.r.o.

České hudební společnost - Společnost pro hudební terapii (ČHS - SPHT)

 

 

MAUT podporuje vzdělávání a osvětu laiků i odborné veřejnosti formou kurzů, přednášek, konferencí i tvůrčích dílen; spolupracuje s dalšími subjekty v tuzemsku i zahraničí.

 

V současné době se MAUT podílí společně se vzdělávací institucí Akademie Alternativa s.r.o. (www.akademiealternativa.cz) na meziresortní diskusi o budoucí podobě profesních standardů a legislativních normách, které jsou klíčové pro uznání jednotlivých umělecko-terapeutických profesí v ČR.