Spřátelené weby

 

 

Akademie Alternativa s.r.o. - odkaz zde

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná MŠMT. V nabídce tříletého a pětiletého víkendového studia naleznete specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, terapie zpěvem, psychologická biografie - zaměření na arteterapii,  ale i obor terapeutická studia, který je koncipován jako komplexní studium prolínající poznatky z oblasti uměleckých terapií.


 

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie - odkaz zde

 

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej federácie združení študentov psychológie (EFPSA). Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.
 

 

Mental Power Prague Film Festival - MPPFF
Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením - odkaz zde

 

 Cílem festivalu je:

  •   vytvořit takové podmínky a prostředí, které je typické pro filmové festivaly profesionálních herců
  •   umožnit handicapovaným lidem prožít slavnostní chvíle mezi lidmi bez handicapu
  •   ukázat zdravým lidem, že tito lidé jsou jim v umělecké tvorbě a prožívání zcela vyrovnaní
  •   přesvědčit širokou veřejnost o této jejich schopnosti a  přesvědčit lidi s handicapem, že umělecky mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo

 


 

 

Eurytmia - viditeľná reč a viditeľná hudba - odkaz zde

Pod heslom Eurytmia nájdete v slovníku cuzích slov toto vyjadrenie: slovo gréckeho pôvodu, ženského rodu, znamená: súmernosť, súlad, súhra častí a celku, pravidelnosť, vnútorná symetria, estetické usporiadanie prízvuku a dĺžky v reči, pravidelný pulz, komplex stavieb pôsobiaci asymetricky a harmonicky súčasne, pretože všetky časti celku sú podriadené spoločnému výtvarnému a architektonickému zámeru.
Za týmto slovom sa však v súčasnosti skrýva i samostatné slobodné umenie, ktorého vyjadrovacím prostriedkom je celá ľudská postava.


  

 

Služebníci lorda Alfréda - odkaz zde

Služebníci lorda Alfréda jsou mladá divadelní skupina orientující se převážně na nonverbální mimické divadlo. Jádro skupiny tvoří absolventi ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby (Difa, JAMU) vedeného prof. Ctiborem Turbou. Ve své činnosti ale sdružení nerozvíjí pouze divadelní tvorbu.Doplňují ji filmové projekce, performance a další žánry.


  

 

Comedy Express - odkaz zde 

COMEDY EXPRESS je improvizační skeč show založená na řadě nápaditých a originálních her a scének. Účinkující herci neznají dopředu jejich konkrétní zadání a musí proto v průběhu večera pohotově reagovat. Vše je v rychlém tempu podřízeno co největšímu počtu gagů a zábavě, která si Vás získá.


  

 

Muzikoterapie - odkaz zde

Stránky o muzikoterapii - semináře, studium, asociace, publikace, metodiky..
 

 
 
 
Arteterapie - odkaz zde

Stránky o arteterapii - semináře, studium, asociace, publikace a další umělecké terapie...