top of page
Vyhledat

Klára pomáhá a chce pomáhat i dál

Klára pomáhá je zaměřená specifickým, a v České republice unikátním, směrem – na pomoc osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou a také na pomoc osobám pozůstalým.

Většina z nás se setká během života se situací, kdy je nutné postarat se o člena rodiny. Nemoc či úraz způsobí, že člověk potřebuje pomoc nejbližších. Pokud taková situace trvá déle, dlouhé měsíce či roky, potřebuje i pečovatel pomoc, podporu, také on potřebuje péči svého okolí.

Lidé, kteří se na nás obracejí, jsou osoby které se starají o své rodiče, lidi se zdravotním postižením, také o děti s onkologickým onemocněním, autismem, děti ve vigilním komatu, které nemají místo v nemocničních zařízeních aj. Druhou skupinou jsou lidé, kteří ztratili někoho blízkého, ať už po dlouhodobé péči nebo náhle.

Našim klientům poskytujeme sociální poradenství, psychologickou pomoc, pořádáme svépomocná setkání pro pečující a další akce jako prevenci sociální izolace. U pozůstalých se zaměřujeme spíše na individuální podporu. Snažíme se doprovázet také ty, kteří už dopečovali a nyní se musí vyrovnávat s novou životní realitou.

V současnosti působíme v několika krajích české republiky – Jihomoravský, Vysočina, Liberecký… Máme zde kontaktní centra nebo přímo poradny pro pečující a pozůstalé.

Důraz klademe na rozvoj přirozených vztahů člověka ve svém nejbližším okolí – rodině a mezi blízkými. Svými aktivitami podporujeme sounáležitost místních komunit.


Proč tedy existujeme? Ale jsme ohrožení…

Protože jsme potřeba. Důvodem je „mezera v systému“ sociálních služeb. Zákon z roku 2006 upravuje fungování sociálních služeb, které pomáhají seniorům, lidem se zdravotním postižení a dalším, ale nepamatuje na nejpřirozenější pomáhající osoby – rodinné příslušníky.

Bohužel koronakrize fatálním způsobem převrátila plány také nám. Jako nezisková organizace jsme závislí na sponzorských darech, benefičních akcích a dotacích. Vše bylo v březnu pozastaveno. Byli jsme nuceni ukončit pracovní poměry zaměstnanců, takže nyní pracujeme zcela na dobrovolnické bázi. Takový stav nebude možné udržet dlouhodobě – pracovníci musí z něčeho žít.

Proto nyní potřebujeme sami pomoc.

Naše práce má smysl a chceme ji vykonávat i nadále. Budeme vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek na transparentní účet: 2700347928/2010

Více informací o nás a našich aktivitách najdete na www.klarapomaha.cz


PhDr. Lukáš Karnet

koordinátor pro styk s veřejností

konzultant

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page