top of page
Vyhledat

Rozhovor s prezidentkou MAUTu - Dr. Marií Beníčkovou v časopise Muzikoterapie

Nové číslo časopisu Muzikoterapie (vydává MIČR - Muzikoterapeutický institut ČR). Rozhovor s prezidentkou MAUTu - Dr. Marií Beníčkovou na str. 24. Odkaz na časopis zde.
Marie Beníčková, 2012:

„Muzikoterapie je samostatný a svébytný uměleckoterapeutický obor, který prostřednictvím cíleného působení zvuků a hudby podporuje, rozvíjí a integruje kompetence člověka s cílem obnovy zdraví a naplnění biopsychosociálních a spirituálních potřeb.“
Dr. Marie Beníčková

Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011), Muzikoterapie a edukace (2016) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.


Muzikoterapii se věnuje od roku 1993. Věnuje se přímé terapeutické praxi s klienty i přednáškové, výukové i vědecké činnosti. V roce 2006 získala doktorát v oblasti muzikoterapie, který je opřen o dlouhodobý výzkum, jenž ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. V roce 2012 se stala absolventkou 5 – ti letého sebezkušenostního muzikoterapeutického výcviku Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem).

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PF 2024

Comments


bottom of page