top of page

Soud s CZMTA

Vyjádření MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o. k dlouhotrvajícím soudním sporům s CZMTA

 

Tímto reagujeme na vyjádření Muzikoterapeutické asociace ČR CZMTA, které uvádí v současné době na svých webových stránkách, a kterým se cítíme poškozeni. Rozsudek, ve kterém je CZMTA v pozici obžalovaného, není pravomocný a je předčasné tvrdit, že námitky uplatněné ze strany CZMTA jsou relevantní a legitimní. Naopak, zveřejňování těchto domněnek ze strany CZMTA před vydáním konečného rozhodnutí soudu lze charakterizovat jako pokračování v "pomlouvačné" kampaní, resp. v šíření neverifikovaných informací  ve snaze veřejně poškodit MAUT a Akademii Alternativa s.r.o.   

 
Toto vyjádření  CZMTA dle našeho názoru nenapomáhá k uklidnění rozbouřené situace na poli muzikoterapie, a navíc nepodporuje kroky vedoucí k možnosti spolupráce, o níž se profesním způsobem s respektem vůči všem organizacím, které se danou problematikou zajímají a v souladu s Etickým kodexem se zachováním rovného přístupu vůči všem, opakovaně a dlouhodobě snažíme (spolupráce se nám účinně daří, kromě CZMTA a organizací s CZMTA grantově – tedy finančně -  propojenými). Dlouhotrvající problémy řešíme věcně a vůči organizaci samotné – tedy CZMTA. Bohužel, CZMTA opakovaně zveřejňuje informace, které nejsou v souladu se skutečností, čímž dochází k ovlivňování veřejného mínění. Proto jsme se rozhodli i my poskytnout veřejnosti jasné důkazy o tom, jakým způsobem CZMTA jedná a co nás nakonec „dohnalo“ k nejzazšímu řešení – podání žaloby na CZMTA.  Jasnými důkazy nemíníme slova nebo emotivní článek, kterým bychom „zasáhli“ soucitného čtenáře, ale předkládáme konkrétní dokumenty, dohody, přípisy, mailovou korespondenci, tedy relevantní důkazy:


 

Poručovaná dohoda mezi MAUT a CZMTA

1. CZMTA dlouhodobě  porušuje Dohodu o společném zástupci za ČR v EMTC

V roce 2009 byla sepsána mezi asociacemi  MAUT a CZMTA Dohoda o společném zástupci za ČR v EMTC. Ačkoli je MAUT delší dobu členem EMTC než CZMTA, přesto v dobré víře ponechal místo 1. zástupce  za ČR v EMTC právě člence CZMTA. Tímto gestem MAUT vyjádřil důvěru ve spolupráci. Za zástupce byla zvolena místopředsedkyně CZMTA Mgr. Markéta Gerlichová na volební období 3 roky (do roku 2012) s tím, že další volební období automaticky nastoupí na toto místo člen MAUT. Je rok 2016 a Markéta Gerlichová je stále a v rozporu s touto dohodou na místě zástupce za ČR v EMTC. V letošním roce má CZMTA možnost dohodu dodatečně naplnit. Uvidíme, zda po valné hromadě EMTC (léto 2016) bude na místě  delegáta za ČR stále Markéta Gerlichová nebo konečně člen MAUTu...

 

MAUT má v EMTC shodné postavení jako CZMTA, přesto není respektováno to, že MAUT nesouhlasí s M. Gerlichovou jako zástupcem za ČR – M. Gerlichová tedy zastává tento post v rozporu s Dohodou i se stanoviskem MAUT jako rovnocenné organizace CZMTA. EMTC se nesmí vměšovat do záležitosti členských států, proto danou věc je nutné řešit dle našich právních předpisů. A bohužel, Markéta Gelichová post dodnes neopustila. CZMTA tímto zcela zřetelně porušila Dohodu. M. Gerlichová do EMTC podává informace bez souhlasu MAUTu, je obtížné tyto informace na webu EMTC změnit. MAUTu byla odepřena jakákoli možnost zasahovat do vyjádření na webu EMTC, neboť toto je v pravomoci zástupce za ČR, který však nemá kompetence rozhodovací, ale pouze zastupuje názory muzikoterapeutů své země. Což M. Gerlichová nečiní objektivně, cítíme se jednáním M. Gerlichové dlouhodobě poškozeni a informace předkládané světu jsou neobjektivní, v některých pasážích dokonce lživé a MAUT se cítí cíleně dlouhodobě znevýhodňován a diskriminován. Každým rokem M. Gerlichová předkládá  zprávu o dění v ČR do EMTC, která pak činí  zápis z valné hromady a visí na webu EMTC.  M. Gerlichová zde podává informace zkreslené, neobjektivní a neoprávněně vyznívající ku prospěchu CZMTA. Ačkoli MAUT opakovaně žádal M. Gerlichovou, aby informace o ČR byly schvalovány i MAUTem, nikdy tak neučila a informace opakovaně podává v rozporu se stanovisek MAUTu  i objektivitou dění v ČR.

 

CZMTA tvrdí ve svých vyjádřeních, že se snaží o spolupráci. Tomuto jednání říká CZMTA spolupráce? 

Podklady od CZMTA o ČR pro EMTC:

a) V historii ČR - vynechána Dr. Marie Beníčková s 1. doktorátem v ČR v oblasti muzikoterapie

b) Nepoměr postavení v tréningových výcvicích v ČR

c) Medailonek Dr. Marie Beníčkové (prezidentky MAUTu) vs. Dr. Markéta Gerlichová

d) Snižování členské základny MAUTu i MIČRu se snahou o dojem majoritního postavení CZMTA (jen výbor MAUTu má 30 členů...)

https://emtc-eu.com/czech-republic/


2. Záměr zničit MAUT, aneb Jak se zbavit MAUTu

V roce 2010 nabádá tehdejší předseda CZMTA  Matěj Lipský své kolegy k tomu, aby se zbavili MAUTu a o záměru přesvědčit EMTC o tom, s kým se mají spíše bavit. Evropu nemusí přesvědčovat, stačí, že členka CZMTA M. Gerlichová zastává v rozporu s Dohodou post delegátky za ČR a poskytuje informace v rozporu se skutečností.

 

 

 

Datum emailu:

07.07.2010 13:40

 

V současné době a za stávajících okolností za sebe odmítám jakoukoliv spolupráci s MAUTem i Akademií Alternativa. Stejně se k tomu staví Jirka Kantor. Zajímá mě vyjádření všech ostatních, abychom kdyžtak vydali oficiální stanovisko. Co se pák týče máme jednu jedinou a sice, že se s nimi nebudeme bavit a zkusíme přesvědčit Evropu o tom, s kým mají spíš jednat. Nebo ať nás vyhodí všechny do doby, než se to tu urovná a pak budeme muset všichni hodně pracovat, abychom se MAUTu zbavili. Tj. udělat pořádně web, dohodnout stanovy, profesi, etiku, atestace, garance kurzů a pak se otevřít ven a přijmout cca 500 čekatelů o členství.

Matěj

PS: svůj dopis do EMTC napíšu až za tři dny, teď jsem na to příliš zaslepený hněvem. Přijde mi to, jako když padla vláda v době předsednictví ČR EU.

3. Sliby CZMTA ve věci kvalifikace muzikoterapeuta

CZMTA uvedla na svém webu informaci, že: „ Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace je potřeba naplnit níže uvedený standard, být členem CZMTA,… získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA.“

 

Vznášíme otázky:

1. Jak je možné, že CZMTA stanovila určité standardy, které neoprávněně vydává jako podmínky pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace, když muzikoterapeutická  kvalifikace není v ČR uzákoněna? 

 

2. CZMTA dokonce veřejnosti předkládá, že k uznání muzikoterapeutické kvalifikace (která není v ČR uzákoněna – tedy neexistuje) je potřeba být členem CZMTA  (Proč členem  CZMTA, když zde existuje více profesních sdružení ?) Tedy jinými slovy – kdo nebude členem CZMTA, nebude moci mít uznanou muzikoterpauetickou kvalifikaci, která ale ze zákona neexistuje? Z jakého titulu, z jakého oprávnění si CZMTA dovolila veřejně předjímat rozhodnutí státu, když zákonné normy neexistují a ještě tímto vyřadit ostatní profesní organizace, protože z jejího vyjádření lze nabýt dojmu, že nečlen CZMTA nemůže získat uznání muzikoterapeutické kvalifikace, která však v ČR neexistuje.

 

3. Co chce Profesní komise doporučovat a Rada CZMTA schvalovat, když muzikoterapeutická  kvalifikace v ČR ze zákona neexistuje?

 

 

Hypotetická úvaha – Chci mít uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta. Co to pro mě znamená? Podle informací CZMTA:

1. Musím se stát členem CZMTA – tedy zaplatit této organizaci členský příspěvek v řádu stokorun.

2. Musím naplnit uvedené standardy, které ale nejsou zákonnou - v ČR platnou - normou.

3. Musí mě doporučit Profesní komise a schválit Rada CZMTA. ( A víte, jak vzniká taková komise nebo Rada? Stačí najít tři lidi, kteří si řeknou, že založí tehdy občanské sdružení, dnes spolek). Tito lidé mají přípravný výbor a v tomto třeba i tříčlenném výboru si rozdělí funkce. Tak začíná cesta takovýchto právních forem – pak přizvou několik zakládajících členů. Ale už selektivně a podle svého uvážení a opět dojde k rozdělení rolí. A začínají se podle pravidel a stanov, které si tito zakládající členové určili, přijímat nové členy a rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude mít muzikoterapeutickou kvalifikaci, protože oni to tak nastavili – ačkoli stát žádnou kvalifikaci muzikoterapeuta zákonně neuznal.

 

Co z toho plyne? Buď to tak jednou skutečně bude a já budu mít v ruce něco, co mi za mé peníze – tedy členský poplatek zajistí to, že mám uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta nebo také ne, protože ze zákona to bude vypadat ÚPLNĚ jinak.  Kde jsou pak mé peníze? 


 

4. CZMTA nesděluje pravdu

CZMTA na svém webu uvedla nepravdivou informaci, že „V současnosti je CZMTA  majoritní profesní organizací v České republice.“  Skutečností je, že jsou daleko početnější profesní organizace v ČR než je CZMTA. I MAUT má početnější členskou základnu než CZMTA. 

 

  • Proč se CZMTA snižuje k takovým nepravdám a potřebuje neoprávněně ukazovat svou velikost na svém webu? 

  • Proč se tak děje?  

  • Co stojí za záměry CZMTA? 

  • Proč dala CZMTA pro EMTC na web o ČR takto zavádějící čísla o členských základnách asociací v ČR? 

5. CZMTA nespolupracuje - CZMTA se distancuje

CZMTA se ve svém vyjádření odvolává na svou snahu o spolupráci s MAUT i Akademie Alternativa. Na svém webu má jasně sděleno, že se distancuje od vzdělávacích aktivit na Akademii Alternativa. Jedná se tedy o snahu spolupracovat? 

 

6. Předmět soudního sporu

Předmětem soudního sporu je dopis CZMTA, který byl zaslán na ministerstva, vysoké školy, do Evropské muzikoterapeutické konfederace EMTC a na další instituce a především zveřejněn na webu CZMTA a sociální síti Facebook. Předmětem soudního sporu tedy není to, co proklamuje ve svém prohlášení CZMTA – tedy rozdílné názory  zástupců odborné veřejnosti, ale předmětem  žaloby je veřejný zásah do dobré pověsti MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o.,  a to zveřejněním nepravdivých a dehostujících informací, které měly dle našeho názoru dovršit dlouhodobý záměr předsedy CZMTA Matěje Lipského, a to „zbavení se“ MAUTu (viz. Bod č.2 – záměr CZMTA) Internet je mocné médium a proti pomluvě není takřka obrany. Následující řádky poodhalí zákulisí celé situace, která dospěla až do soudní síně:

 

Popis událostí:

V roce 2012 započala práce v Národní soustavě povolání (NSP) na ukotvování profese muzikoterapeut a arteterapeut. Představiteli NSP (realizátor projektu -  Ministerstvo  práce a sociálních věcí) byla do funkce vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání schválena Dr. Marie Beníčková. V její kompetenci bylo vytvoření pracovní skupiny, do které byli jmenováni vysokoškolští profesoři, praktikující muzikoterapeuté a arteterapeuté, odborníci zvučných jmen s dlouholetou praxí. Mezi nimi např. muzikoterapeut Josef Krček (tehdejší člen CZMTA) nebo p. František Kšajt (člen ČAA – České asociace arteterapie).

Pracovní skupina byla otevřena názorům široké veřejnosti a poznámky z řad odborníků zapracovávala do svých návrhů. Představení projektu a zahájení otevřené komunikace s veřejností proběhlo formou Otevřeného setkání, kterého se zúčastnili mimo jiné i členové vedení CZMTA a ČAA (viz. prezenční listina). Vzniklé připomínky (připomínková listina) byly zaznamenány písemně a dále se s nimi pracovalo v rámci další komunikace mezi účastníky setkání a dalšími institucemi i jednotlivci. Na tvorbě profesních standardů pracovní skupina úzce spolupracovala např. s Dr. Jitkou Pejřimovskou – Kavanovou (tehdejší členkou vedení CZMTA a jedinou supervizorkou v ČR schválenou EMTC).

Dopis CZMTA  zveřejněný na webu:

            Ačkoli pracovní skupina teprve zahájila svou činnost a výstupy byly povahy orientační – tedy předložené k návrhům, vznikl ze strany CZMTA dopis, který byl dlouhodobě zveřejněn a který je dnes předmětem soudního sporu, kde CZMTA stojí na straně obžalovaného pro neoprávněný zásah do dobré pověsti.

Uvedeme několik citací z daného dopisu i s naším komentářem:

1.      Citace: „Navrhujeme ustanovení pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků těchto oborů.“

„Navrhujeme zajištění odborné způsobilosti tím, že členové pracovní skupiny budou lidé se skutečným odborným kreditem.“

„Nesouhlasíme s obsazením pracovní skupiny ve složení, o kterém máme pouze neoficiální informace.“

Komentář: Jestliže měla CZMTA o složení pracovní skupiny pouze neoficiální informace, jak mohla věrohodně a spravedlivě posoudit odbornost členů pracovní skupiny?  Kdo dal právo CZMTA, aby tímto způsobem veřejně napadala odbornost vysokoškolských profesorů, odborníků mezinárodní působnosti, výzkumné, přednáškové i publikační činnosti i dlouholetých praktiků, když sama CZMTA neznala složení pracovní skupiny? Napadání odbornosti dalších muzikoterapeutů a arteterapeutů, které mimo jiné neznám, není právě toto porušením např. Etického kodexu EMTC, který CZMTA přijala za „vlastní“? Jak to, že Etická komise CZMTA připustila takové jednání CZMTA, kdy má hájit etiku a dokonce posuzovat např. etická pochybení členů CZMTA? Jedná se o navození spolupráce mezi odborníky nebo o pouhou snahu veřejně zdiskreditovat a pomluvit kolegy z oboru, o kterých však neměla CZMTA informace, tedy je neznala, natož aby posuzovala jejich skutečný odborný kredit, který CZMTA zpochybňuje?

 

2.      Citace: … máme námitku proti odborné způsobilosti pracovní skupiny a její vedoucí Mgr. Marii Beníčkové, Ph.D., která by se měla zabývat tak zásadní otázkou jakou je tvorba profesních podkladů pro povolání muzikoterapeut a arteterapeut.“

 

Komentář: Opětovně zpochybnění pracovní skupiny, kterou CZMTA nezná (viz. komentář bod 1), ale dokonce i odborné zpochybnění Dr. Marie Beníčkové (www.mb-muzikoterapie.cz), která v té době byla a je prezidentkou MAUTu. Odbornost muzikoterapeutky a vysokoškolské pedagožky, která získala jako jedna z prvních (2006) (pokud ne jako zcela první v ČR) doktorát a vědeckou hodnost v oblasti muzikoterapie, absolventku dlouhodobého sebezkušenostního výcviku a muzikoterapeutického studia, vysokoškolskou pedagožku s výzkumnou, přednáškovou, publikační praxí a s více než 20 tiletou  muzikoterapeutickou praxí u nás i v zahraničí, autorku metod a metodik v oblasti muzikoterapie atd.  Patří dokladovatelně k zakladatelům české muzikoterapie, ačkoli M. Gerlichová jako zástupce za ČR v EMTC (potažmo členka CZMTA) ji asi „náhodou“ ze zakladatelů české muzikoterapie na webu EMTC vypustila. Nebo ne náhodou, když se MAUT jako rovnocenný člen k danému vyjádřil a web stejně zůstal ve stejné podobě – tedy mezi těmito „pionýry – 2. odstavec na webu EMTC https://emtc-eu.com/country-reports/czech-republic/ není ani jeden člen MAUTu. Náhoda nebo jednostranně uplatněná moc delegátky M. Gerlichové, která je oproti Dohodě z roku 2009 a za protestů MAUTu jako rovnocenného člena EMTC stále na místě zástupce za ČR? (viz. Bod. 1 -  CZMTA dlouhodobě  porušuje Dohodu o společném zástupci za ČR v EMTC)

 

 

3.     Citace: „Nepopíráme pozitivní roli MAUTu a Akademie Alternativa v oblasti rozvoje a propagaci umělecko – terapeutických oborů. Ve věci tvorby profesních podkladů ji však nepovažujeme za kompetentní.“

 

Komentář: Předně je důležité uvést, že MAUT ani Akademie Alternativa (vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT) nebyly v jakémkoli právním vztahu k NSP a ani jedna z institucí nebyla členem pracovní skupiny. Nad rámec poskytneme informace o vzdělávací instituci Akademie Alternativa, která díky akreditaci MŠMT je institucí podléhají kontrole státu a výukové programy prošly přísným akreditačním řízením. Pedagogy, lektory a spolupracovníky této školy jsou zvučná jména tuzemská i světová (např. Dr. Marian Liebmann nebo Prof. Helen Payne (Velká Británie), další odborníci z Belgie, Velké Británie, Slovenska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Lotyšska, Chorvatska - mezi než patří vysokoškolští pedagogové, psychologové, terapeuté z praxe i představitelé, profesní a řádní členové mezinárodně působících asociací a konfederací (Evropská konfederace muzikoterapie EMTC se sídlem v Bruselu, Světová federace muzikoterapie / WFMT, Belgické asociace tanečně – pohybové terapie, Britské asociace tanečně - pohybová terapie, Britská asociace arteterapie atd. Více www.akademiealternativa.cz

Z  jakého práva a z jakého postavení si CZMTA dovoluje tvrdit, že MAUT není v dané věci kompetentní? Kde se bere v CZMTA odvaha a motivace tímto způsobem kritizovat rovnocenně postavenou profesní organizaci, která je stejnou profesní organizací jako CZMTA?

 

4.      Citace: „Akademie Alternativa představuje značné riziko střetu zájmů, tedy upřednostnění osobních zájmů, cílů, priorit, před zájmem odborné kvality oboru a v důsledku i zájmem a bezpečím klientů a pacientů.“

Komentář: Tak toto vyjádření CZMTA pedagogy, lektory, významné zahraniční terapeuty, konfederace i asociace tuzemské i zahraniční včetně studentů skutečně pobouřilo a urazilo. Kde vzala CZMTA tak silnou motivaci, že terapeuty a představitele i významných zahraničních institucí označila za osoby, které ohrožují pacienty a klienty?  V očích veřejnosti je označila za ty, kteří porušují etické normy, kodexy i lidská pravidla tím, že podle CZMTA upřednostňují své osobní zájmy před odbornou kvalitou oboru? Tato veřejná obvinění ze strany CZMTA vnímáme jako mezinárodní ostudu a situace nabádá k mnoha otázkám. jaká je motivace CZMTA k takovým obviněním?

 

5.      Citace:  „ K této žádosti a námitce se připojují zástupci Vysokých škol.“

Komentář: Naše zkušenosti jsou odlišné. Vysoké školy a univerzity se dokonce od daného dopisu distancovaly. Jako příklad uvádíme přípis Univerzity Palackého v Olomouci, kdy dopis podepsala Bc. Martina Friedlová (členka rady CZMTA). Rektor univerzity se přímo distancuje od jednání Bc. Martiny Friedlové. (viz. přípis).  Další lidé, kteří podepsali onen dopis, jsou nějakým způsobem spojeni s CZMTA nebo s asociacemi, se kterými CZMTA spolupracuje. Dopis na první pohled vypadá jako názor odborné veřejnosti včetně vysokých škol a institucí, ale pokud rozpletete klubko vztahů mezi podpisy a CZMTA, pak dle našeho názoru nelze mít dané podpisy za věrohodný a nezaujatý názor odborné veřejnosti. Proč se CZMTA zaštiťuje ve svém jednání takto spřízněnými osobami a má potřebu tímto způsobem působit na veřejné mínění?

 

 

    Bohužel, M. Gerlichová (členka CZMTA, bývalá místopředsedkyně CZMTA a zástupce za ČR v EMTC) nepravdivé informace ohledně vysokých škol a dění v ČR poskytla i na valné hromadě EMTC, informace z valné hromady jsou stále vyvěšeny na webu s bohatou mezinárodní návštěvností. Nejen že opětovně s MAUTem (jako řádným členem EMTC) nikdo neprojednal to, co se bude o ČR v mezinárodním rozsahu referovat, ale ještě M. Gerlichová uvedla nepravdu, kterou se cítí MAUT nyní mezinárodně poškozen. Největší problém, který přesahuje dění v ČR, je smutná skutečnost, že díky nejen tomuto nepravdivě prezentovanému pohledu, má dle našeho názoru česká muzikoterapie nepříjemný nádech i ve světě (viz. zpráva M. Gerlichové na valné hromadě EMTC)

      CZMTA tvrdí, že pracovní skupina chtěla ukotvit muzikoterapii a arteterapii do služeb a tím oba obory degradovat. Opětovně je nutné pracovní skupinu hájit. Představitelé NSP ukotvili pracovní skupinu do sektorové rady, která zabezpečovala oblast služeb. Avšak muzikoterapie a arteterapie byla vedena ve významu služby sociální, tedy včetně všech nároků, které jsou pro sociální službu typické.

      Pracovní skupina byla nakonec zrušena, ale NE z důvodu jakéhokoli pochybení pracovní skupiny (nebo dokonce chybného postupu MAUTu a Akademie Alternativa), jak je veřejně CZMTA mylně prezentováno, ke zrušení pracovní skupiny došlo z důvodu „ názorové nejednotnosti zájmových skupin v oblasti muzikoterapie a arteterapie“. Citace z přípisu ministra práce a sociálních věcí (viz. přípis MPSV)

    Citací bychom mohli uvést více, ale jsme přesvědčeni, že tato krátká ukázka postačuje pro alespoň základní exkurz do pravé podstaty sporu. Na obhajobu – někteří členové CZMTA tento dopis odmítli podepsat. Dopis odmítla podepsat např. doktorka Jitka Pejřimovská (tehdejší členka Rady CZMTA). Vnímala však od CZMTA značný tlak na podepsání daného dopisu. Přesto nepodepsala, navíc i odešla z CZMTA - z organizace, kterou spoluzakládala. Dnes tato významná osobnost už členkou CZMTA není. Byla však  nucena obrátit se na právní kancelář, která s CZMTA komunikovala o  odstranění neoprávněných výroků o její osobě uvedené na webu CZMTA.

    V dané situaci již nezbývala jiná možnost, než podat žalobu.  Výsledkem soudní sporu nemá být nic jiného než veřejná omluva CZMTA. Žádné finanční odškodnění, ale jen prostá lidská omluva. Bohužel, CZMTA na svých tvrzeních stále trvá. Žaloba vznikla z důvodu ubránit vlastní čest a zastavit CZMTA v dlouhodobém jednání, které vnímáme jako snahu o naplnění prvotního záměru „zbavení se“ MAUTu. 

7. Uzavření

S ohledem na uplynulá léta bez sebereflexe CZMTA, již MAUT nestál za omluvu a raději pracuje na dalším vývoji uměleckých terapií. Soudní žaloba byla ze strany MAUTu uzavřena bez dalšího pokračování, které by mohlo soudní cestu prodlužovat...v daném momentě nedobrovolná, pouze soudem nařízená omluva po tolika letech bez vnitřní sebereflexe CZMTA, již postrádala význam.

Bohužel ani následně v roce 2022 nebyla CZMTA schopna učinit správný krok ve spolupráci a opět si jako nástupce po vypršení mandátu M. Gerlichové (který držela mnoho let neoprávněně) za ČR dosadila opět svého člena bez vzájemné domluvy a společné volby. Volbu zástupce za ČR do EMTC tentokrát úplně obešla a podvodně tam dosadila tiše bez souhlasu MAUTu Dr. Lenkou Kružíkovou, která i přes opakované písemné upozornění z naší strany přijala a vykonává svůj post neoprávněně a odmítá jej v současné době opustit. CZMTA opět prokázala nulovou sebereflexi a neschopnost spolupráce...

bottom of page