Vyjádření MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o. k dlouhotrvajícím soudním sporům s CZMTA

 

Tímto reagujeme na vyjádření Muzikoterapeutické asociace ČR CZMTA, které uvádí v současné době na svých webových stránkách, a kterým se cítíme poškozeni. Rozsudek, ve kterém je CZMTA v pozici obžalovaného, není pravomocný a je předčasné tvrdit, že námitky uplatněné ze strany CZMTA jsou relevantní a legitimní. Naopak, zveřejňování těchto domněnek ze strany CZMTA před vydáním konečného rozhodnutí soudu lze charakterizovat jako pokračování v "pomlouvačné" kampaní, resp. v šíření neverifikovaných informací  ve snaze veřejně poškodit MAUT a Akademii Alternativa s.r.o.      

Toto vyjádření  CZMTA dle našeho názoru nenapomáhá k uklidnění rozbouřené situace na poli muzikoterapie, a navíc nepodporuje kroky vedoucí k možnosti spolupráce, o níž se profesním způsobem s respektem vůči všem organizacím, které se danou problematikou zajímají a v souladu s Etickým kodexem se zachováním rovného přístupu vůči všem, opakovaně a dlouhodobě snažíme (spolupráce se nám účinně daří, kromě CZMTA a organizací s CZMTA grantově – tedy finančně -  propojenými). Dlouhotrvající problémy řešíme věcně a vůči organizaci samotné – tedy CZMTA. Bohužel, CZMTA opakovaně zveřejňuje informace, které nejsou v souladu se skutečností, čímž dochází k ovlivňování veřejného mínění. Proto jsme se rozhodli i my poskytnout veřejnosti jasné důkazy o tom, jakým způsobem CZMTA jedná a co nás nakonec „dohnalo“ k nejzazšímu řešení – podání žaloby na CZMTA.  Jasnými důkazy nemíníme slova nebo emotivní článek, kterým bychom „zasáhli“ soucitného čtenáře, ale předkládáme konkrétní dokumenty, dohody, přípisy, mailovou korespondenci, tedy relevantní důkazy:

 

 

1. CZMTA dlouhodobě  porušuje Dohodu o společném zástupci za ČR v EMTC

2. Záměr zničit MAUT, aneb Jak se zbavit MAUTu

3. Sliby CZMTA ve věci kvalifikace muzikoterapeuta

4. CZMTA nesděluje pravdu

5. CZMTA nespolupracuje - CZMTA se distancuje

6. Předmět soudního sporu