Sliby CZMTA ve věci kvalifikace muzikoterapeuta

 

CZMTA uvedla na svém webu informaci, že: „ Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace je potřeba naplnit níže uvedený standard, být členem CZMTA,… získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA.“

 

Vznášíme otázky:

1. Jak je možné, že CZMTA stanovila určité standardy, které neoprávněně vydává jako podmínky pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace, když muzikoterapeutická  kvalifikace není v ČR uzákoněna

 

2. CZMTA dokonce veřejnosti předkládá, že k uznání muzikoterapeutické kvalifikace (která není v ČR uzákoněna – tedy neexistuje) je potřeba být členem CZMTA  (Proč členem  CZMTA, když zde existuje více profesních sdružení ?) Tedy jinými slovy – kdo nebude členem CZMTA, nebude moci mít uznanou muzikoterpauetickou kvalifikaci, která ale ze zákona neexistuje? Z jakého titulu, z jakého oprávnění si CZMTA dovolila veřejně předjímat rozhodnutí státu, když zákonné normy neexistují a ještě tímto vyřadit ostatní profesní organizace, protože z jejího vyjádření lze nabýt dojmu, že nečlen CZMTA nemůže získat uznání muzikoterapeutické kvalifikace, která však v ČR neexistuje.

 

3. Co chce Profesní komise doporučovat a Rada CZMTA schvalovat, když muzikoterapeutická  kvalifikace v ČR ze zákona neexistuje?

 

 

Hypotetická úvaha – Chci mít uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta. Co to pro mě znamená? Podle informací CZMTA:

1. Musím se stát členem CZMTA – tedy zaplatit této organizaci členský příspěvek v řádu stokorun.

2. Musím naplnit uvedené standardy, které ale nejsou zákonnou - v ČR platnou - normou.

3. Musí mě doporučit Profesní komise a schválit Rada CZMTA. ( A víte, jak vzniká taková komise nebo Rada? Stačí najít tři lidi, kteří si řeknou, že založí tehdy občanské sdružení, dnes spolek). Tito lidé mají přípravný výbor a v tomto třeba i tříčlenném výboru si rozdělí funkce. Tak začíná cesta takovýchto právních forem – pak přizvou několik zakládajících členů. Ale už selektivně a podle svého uvážení a opět dojde k rozdělení rolí. A začínají se podle pravidel a stanov, které si tito zakládající členové určili, přijímat nové členy a rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude mít muzikoterapeutickou kvalifikaci, protože oni to tak nastavili – ačkoli stát žádnou kvalifikaci muzikoterapeuta zákonně neuznal.

 

Co z toho plyne? Buď to tak jednou skutečně bude a já budu mít v ruce něco, co mi za mé peníze – tedy členský poplatek zajistí to, že mám uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta nebo také ne, protože ze zákona to bude vypadat ÚPLNĚ jinak.  Kde jsou pak mé peníze?