Bc. Martina Kulašová, DT

 

 

Vzdělání
 
2012 - 2015          Tanečně - pohybová terapie / 3 - letý výcvik (480 hod.) - Akademie  Alternativa s.r.o.
2009 - 2010          Diplomovaný kurz: Výchova a vzdělávání metodou Marie Montessori                    
2008 - 2011          Umělecké terapie - zaměření na arteterapii / 3 - letý výcvik (480 hod.) - AA s.r.o.       
2005 - 2008          Učitelství pro mateřské školy - PdF UP Olomouc
1997 - 2005          Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20                                                                            
 
 
 
 
Pracovní zkušenosti
 
2009 - dosud         Učitelka - Mateřská škola Kamenačky
2009 - 2012           Hlídání a doučování dětí (agentura Skřítek, Brno) 
2008                     Vychovatelka v dětském domově v Předklášteří   
2007                     Vedoucí na příměstském táboře Léto dětí v Olomouci
2004 - 2013           Oddílová vedoucí na LDT Brumov
2015                     MAUT - Asociace tanečně - pohybová terapie - Místopředseda
 
 
 
 
Další vzdělání 
                                                                                                         
2013                       Kurz: Zdravotník zotavovacích akcí
2012                       Kurz: Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
2010                       Vzdělávací program: Osobnostní a sociální výchova
2010                       Vzdělávací program: Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
2009                       Projekt: Výchovné projekty v MŠ
2005                       Seminář: Ekologická výchova
1997 - 2005             ZUŠ Tišnov: obor výtvarný
1994 - 1995             ZUŠ Tišnov: obor dramatický