Bc. Silvia Kaderková

 
 
 

Vzdělání

Masarykova Univerzita/ FF, Brno
2009 - 2012, Obor: Filozofie - přerušené magisterské studium

 

Univerzita Konštantína Filozofa/ FF, Nitra SR
2006 - 2009, Obor: Filozofie, bakalářské studium

 

Gymnázium Vrútky, SR
2002 - 2006,


 

 

Kurzy a školení

09/2016- 02/2017 Pohybová laboratoř expresivních terapií Aleny Chládkové, Brno

 

 

Praxe v oboru TPT

02/2017- dosud Sebezkušenostní skupina zaměřená na Autentický pohyb, Brno