Mgr. Eva Hegarová

 

 

 

Vzdělání a pracovní zkušenosti :

1992 – 1996    Střední pedagogická škola, Krnov (maturita, učitelka MŠ a vychovatelka)

1996 – 2000  MU PedF Brno ( učitelství 1. stupně se specializací speciální pedagogiky a praxí – ve Speciální škole pro sluchově postižené v Brně a Ivančicích

                        - v MŠ a ZŠ pro žáky s vadami řeči v Brně

                        - na ZŠ v Novém Jičíně a v Hodslavicích (SVPU)

2000 - 2002   MU PedF Brno (speciální pedagogika - logopedie a SVPU)

2000 – 2010   ZŠ Hodslavice – Učitelka 1. stupně

 

  Další vzdělání :

2001 - 2005         Program jazykového vzdělávání - angličtina

2006 – 2009        Terapeutická studia se specializací na arteterapii / 3 - letý výcvik (480 hod.) AA s.r.o.

2007 - 2012         Terapie zpěvem (Werbeck metoda – škola pro odhalení hlasu) / 5 - ti letý výcvik

2007-2010           Brána jazyků – jazykový kurz anglického jazyka

 

 

 

Členství v profesních organizacích :
2006 – 2010        Moravská asociace uměleckých terapií

2010 –                MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií  - předsedkyně Asociace arteterapie ČR