Mgr. Karolína Tučková

 
 
Vzdělání:
2015 - dosud Muzikoterapie (480 hod.)
Akademie Alternativa, s.r.o., Olomouc
 
2010 – 2014 Magisterský program - Sociální pedagogika
Karlova univerzita, Filosofická fakulta, Praha

2005 – 2009 Bakalářský program - Pedagogika
Karlova univerzita, Filosofická fakulta, Praha
 
1997 - 2005 Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem
 
1992 - 2007 ZUŠ - obor klavír, varhany
studium I. a II. stupně, studium pro dospělé
Brandýs nad Labem
 
 
 
Pracovní zkušenosti:
2016 - dosud členka správní rady nadačního fondu
Prague Peak Education Fund, Praha
 
2015 - dosud sociální pracovnice pro rodiny s dětmi, vedoucí Centra pro děti Mezipatro
Dům tří přání, z.ú., Praha
 
2011 - 2015 sociální pracovnice pro rodiny s dětmi imigrantů, vedoucí služby
InBáze, z.s. a Integrační centrum Praha o.p.s. (partnerská organizace), Praha
 
2008 - 2011 terénní sociální pracovnice s dětmi a mládeží
JAHODA, o.s., Praha
 
2009-2011 tutorka českého jazyka pro děti imigrantů - dobrovolnice
Nová škola, o.p.s., Praha
 

 
Další vzdělání, kurzy:
2017 Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD 
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

2017 Trauma a traumatická krize 
PhDr. Yvonna Lucká, Praha

2017 Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro
školské a poradenské pracovníky 
Národní ústav pro vzdělávání, Praha

2017 Úvod do Gestalt terapie 
Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s., Praha

2016 Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími 
Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS, Praha

2016 Stav české rodiny - co ji chrání a ohrožuje 
Nadace Sirius, konference, Praha
 
2015 Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky 
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
 
2014 – 2015 Základní krizová intervence a Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (150 hod.)
Remedium, o.s. Praha 
 
2014 Nenásilná komunikace 
Jan Burian, Ph.D., Praha

2014 Životní příběh a jeho užití v sociální terapii 
Akademie Tabor, Praha
 
2014 Mosty - integrace imigrantů, studijní návštěva
Reykjavik, Island

2013 Rodinné mapy 
Triadis, Praha

2013 Integrace cizinců 
Institut pro věřejnou správu, Praha
 
2012 Inkluze dětí imigrantů - přístup založený na síťování, studijní návštěva
Lifelong Learning Programme - Milano, Itálie

2012 Motivační rozhovory 
Jan Soukup, Ph.D., Praha

2012 Principy efektivní komunikace s rodinou
GI system s.r.o., Praha