Mgr. Lenka Miterková

 
 
Vzdělání:
 

1995 - 2004   Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22  Košice - trieda s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy

2004 - 2008  Gymnázium Exnárova 10, 040 22 Košice – trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

2008 - 2011   Univerzita Konštantína Filozofa, FSVaZ - odbor Psychológia, denné bakaláraske štúdium

2011 -2013     Univerzita Konštantína Filozofa, FSVaZ - Klinická a poradenská psychológia

 

 

 

Odborná činnost:

  •    Účasť na odbornej konferencii na téma: Počúvanie z hľadiska rôznych psychoterapeutických a koučovacích prístupov
  •    15.- 16.11.2013 – účasť na akreditovanom workshope Zručnosti práce s deťmi a adolescentmi, organizovanom spoločnosťou Coachingplus

 

 

 

 Odborná praxe:

 

         FN Nitra - Psychiatrické oddelenie - pod vedením Mgr. Zabáka

         FN Nitra - Pedopsychiatrické oddelenie - Mgr. Zabáková

         FN Nitra - Ústav klinickej psychológie - PhDr. Drienovská, PhD.

         CPPPaP, Karpatská 8, Košice – absolventská prax (02/2014 – 06/2014)