Mgr. Lucia Fogašová, DT

 

Vzdelanie:

2012 – 2014       Prešovská univerzita, FHPV, odbor: Andragogika, získaný titul:

                         magister
2009 – 2012       Prešovská univerzita, FHPV, odbor: Andragogika, získaný titul:

                         bakalár
2004 – 2008       Gymnázium Konštantínova 2, Prešov


10/2014 – trvá    Akademie Alternativa, Olomouc – Tanečno-pohybová terapia

4 - 5/2016          Mindfulness based stress reduction (8-týždňový kurz podľa

                         Jona Kabata-Zina)
10/2015             Kurz psychomotoriky (doc.Blahútková)

12/2014             Asertívne riešenie konfliktov (Prof.Labáth)
9/2014               Koučing v práci manažéra (Mgr.Kurnický)

 

 

Pracovne skúsenosti:

7/2016 – trvá        Freelancer Soft Skills Trainer
1/2014 – 6/2016   Developium s.r.o. –  lektorka, konzultantka, assessorka  - Príprava a realizácia soft skills tréningov a teambuildingov
 

Další skúsenosti:

- práce z korporátneho sveta (Dell), mulikultúrneho prostredia (práca na medzinározných konferenciách - predaj), práca v personálnych spoločnostiach, či práca animátorky (part-time).