Mgr. Martina Stanynec, DT

 
 

 

Vystudovala jsem střední školu módního návrhářství a poté jsem pokračovala studiem výtvarného umění,  učitelství umělecko - výchovných a výchovných předmětů. Po dokončení školy jsem chvilku pracovala v grafické firmě a později jsem se dala na učení dětí v Soukromé základní umělecké škole.

Práce s lidmi mi přirostla k srdci. Po přestěhování do České republiky jsem se začala věnovat lektorování uměleckých kurzů v různých ateliérech, kde jsem dělala kurzy po celé České republice - hlavně v Praze ( kde jsem se také dostala ke své první vernisáži). V rámci Arteterapie jsem jeden čas navštěvovala psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, kde jsem měla možnost naslouchat a učit se terapeutickému postupu u lidí s duševnými poruchami. Nyní navštěvuji denní stacionář Akord, kde jsou lidi s mentální poruchou a kombinovanými vadami. Věřím, že  všechny zkušenosti naplno využiju ve své další práci, která bude navazovat na mé studia.