Mgr. Petr Škranc

 
 
 
 
 
Vzdělání

 

1993 — 1997        Gymnázium Integra Brno

1997 — 2000        VOŠ pedagogická, Litomyšl, obor Speciální pedagogika 
2003 — 2009        PdF MU Brno, obor Speciální pedagogika 
                              Studium waldorfské pedagogiky, Praha 
2008 - 2010           Muzikoterapie / 3  - letý výcvik (480 hod.) - Akademie Alternativa s.r.o. 

 

 

 

Ostatní kurzy
2000               Praha, Muzikoterapie
                      Žirovnice, Muzikoterapie
2005               Zvládání problémových klientů
Praxe
2000 - 2008     Nadatio Samaritanus o.s. - stacionář pro mentálně a tělesně 
                      postižené - muzikoterapie
2008 -             Veleta o.s. - stacionář pro mentálně a tělesně postižené

                      - muzikoterapie

2009 -             MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií:

                              Asociace muzikoterapie - Předseda