Mgr. Růžena Gally Jadrná

Vzdělání:

2014 - 2015 UP Olomouc, FF, Celostní muzikoterapie

2008 – 2010 MU Brno, PedF, Speciální pedagogika pro učitele středních škol, Učitelství odborných předmětů pro střední školy – specializace služby, Mgr.

2004 – 2007 MU Brno, PedF, Speciální pedagogika, Bc.

1989 – 1993 Gymnázium Velké Meziříčí 

 

Současné studium:

Od r. 2015 Akademie Alternativa s.r.o, Olomouc, 3 leté studium oboru Muzikoterapie

Od r. 2013 Pěvecké a hlasové studio Letohrad, obor hlasová výchova a zpěv

Od r. 2017 UP Olomouc, PedF, Speciální pedagogika – poradenství


 

Další vzdělávání:

2017 Úvod do Gestalt terapie – IVGT Praha

2017 Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – Celoživotní vzdělávání z.s.

2017 Logopedická prevence dyslálie - Celoživotní vzdělávání z.s.

2016 Projektové řízení krok za krokem – garant kurzu Jiří Krátký

2016 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku – garant kurzu Michal Dubec, Západočeská univerzita v Plzni

2015 Jak rozvíjet myšlení dětí – lektor PhDr. Jan Vyhnálek

2014 Psychohygiena pěstounů, relaxační techniky – lektorka PhDr. Milada Nádvorníková