Mgr. Šárka Šimšová

 
 
 
 

VZDĚLÁNÍ

1983 až 1987 Gymnázium Hladnov Ostrava

1987 až 1988 Střední ekonomická škola Valašské Meziříčí, nástavbové studium - obor výpočetní technika a zpracování informací, maturitní zkouška z Účetnictví a Výpočetní techniky.

2005 až 2009 Ostravská univerzita v Ostravě – magisterské studium, obor Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením – st.zkouška z etopedie, psychologie, pedagogiky, artefiletiky.

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ, VÝCVIKY, KURZY, PROFESNÍ SKUPINY, KONFERENCE

2006-2007 kurz „Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách“ - projekt Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

2011-2013 NATAMA - Institut rodinné péče Praha, Výcvik DDP - Dyadic Developmental Psychotherapy (95 h), principy terapeutického rodičovství, diagnostika a terapie raného traumatu, léčba poruchy attachmentu. Členka profesní skupiny ASTRA.

2014 výcvik v programu MPSV, lektor PRIDE – program pro účely informování, přípravy a vzdělávání pěstounů a adoptivních rodičů (250 h).

2013 aktivní účast na IV. národní odborné speciálně pedagogické konferenci „Inovace činnosti SPC při posuzování vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením – žák s poruchou chování“ – příspěvek na téma „Síť Středisek výchovné péče v ČR a historie vzniku SVP“.

2013 – 2016 Akademie Alternativa s.r.o., výcvik Arteterapie (480 h).

2016 - MAUT / Asociace arteterapie ČR - odborný asistent.

2016 Výcvik v metodě MY BACKPACK – terapeutické zpracování příběhu dítěte v NRP, zejména prožité ztráty spojené s přechodem z rodiny do pěstounské péče.

 

 

PRAXE

1988–1990 Odborný asistent pro výpočetní techniku, Střední ekonomická škola Ostrava

1990-1995   Mateřská dovolená        

1995-1996 Administrat. pracovnice, Ústav sociální péče pro ment.postiženou mládež Ostrava

1996-1997 Obchodní zástupce firmy pro oblast severní Moravy, Zachemo, a.s.

1997-1998 Administrativní prac. - obchodní zástupce, Rostislav Bruna SHARP-servis

1998-2004 Referent logistiky, Lexel-electric a.s., Ostrava

2004 – 2011 Vychovatelka v Dětský domov a šk.jídelna, Ostrava.V DD mimo jiné vedení zájmového kroužku výtvarné výchovy, práce s dětmi metodou artefiletiky

2008 – dosud pěstounka dvou přijatých dětí

2011 - 2014 Speciální pedagog – etoped Dětský diagnostický ústav SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc-Svatý Kopeček, pracoviště: Středisko výchovné péče Tršice

od 2011 poskytuji odborné služby občanskému sdružení Rodina Svaté Zdislavy, Lektorování vzdělávání pěstounů i odborných příprav nových zájemců o náhradní rodinnou péči

2013 - 2015 poskytování služby sociálního poradenství občanskému sdružení Rodina Svaté Zdislavy

2014 - 2015 příprava a lektorování kurzů v Projektu INKLUZE organizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Téma: Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD, Žák s problémovým chováním v běžné škole

od 2013 – dosud, aktuálně předsedkyně neziskové org. Vlaštovky, z.s., doprovázení pěstounských rodin, odborné poradenství, terapie, lektorské služby také pro další subjekty z oblasti NRP