Mgr. Tomáš Beníček

 

 

Vzdělání:  

2001 - 2002         Pedagogické minimum- Brno
2002 - 2004         Arteterapie - PdF MU Brno
2006 - 2008         Ped MU Brno – učitelství 1. stupně ZŠ / přerušeno
2008 - 2011         Werbeck metoda - škola odhalení hlasu / 3 - letý cyklus
2008 - 2010         Taneční centrum Praha - konzervatoř / 2 - letý cyklus
                                       - zaměření: učitel tance, choreografie
2008 - 2011         PedF MU Brno, získaný titul: Bc. 
                                       – speciální pedagogika / komunikační techniky
                             Absolvenstská práce - Narušená komunikační schopnost
2011 - 2014          Tanečně - pohybová terapie / 3 - letý cyklus
2011 - 2013          PedF MU Brno, získaný titul: Mgr.

                                       - speciální pedagogika (navazující Mgr.) / Logoped

                             Absolventská práce: Tanečně - pohybová terapie v surdopedii
 

 

 

Další vzdělání a certifikáty:


1992 - 1995     Bojové sporty - Karate Shotokan, Judo
1996 - 1998     Taneční skupina (street dance, electro - boogie)

2000 - 2002     Sochařství a keramika - výtvarný ateliér

2001 - 2002     Akty a portréty - výtvarný ateliér

2001                 Psychoterapeutický výcvik - (zvládnutí klienta v duševní krizi)

2002                 Hudební terapie - (ČHS - Muzikoterapie ve školní a speciální 
                         pedagogice)

2003                 Arteateliér – arteterapeuticky seminář PdF MU Brno

2003                 Standardy kvality sociálních služeb, využití v praxi (FOKUS - Praha)

2003                 Zvládání problémových klientů (FOKUS – Praha)

2004                 Zahraniční seminář pro terapeuty z praxe - Chorvatsko

                         (arteterapie, muzikoterape, keramika a mandaly života)

2004                 Muzikoterapie a výroba kantel (ČHS)

2004                 Individuální rehabilitační plán (FOKUS - Praha)
2004                 Yóga v denním životě (Brno)
2004 - 2005      Ya-su (pohybový sytém)
2005                 Taneční skupina (scénický tanec)

2005                 Arteterapie a muzikoterapie - týdenní seminář (ČHS)
2006                 Psychoterapie, arteterapie a muzikoterapie - týdenní seminář (ČHS)

2009                 Psychologická biografie - zaměření na arteterapii (prof. Katica Radonic)
2010                 Tanečně - pohybová terapie - víkendový seminář

2010 - 2011      Wu Shu Kung-fu Shaolin - Olomouc
2011                 Tanečně - pohybový seminář - týdenní seminář (Rena Milgrom)
2011                 Animovaná tvorba: Čas na figuru (Kristýna Šnirychová)

2012 - 2013      AIKIDO - Japonský pohybový systém

2012                 Arteterapie  - seminář:

                            - Dr. Mariam Liebmann (Velká Británie) 
2012                 Tanečně - pohybový terapie - seminář:

                            - Mgr. Niek Ghekiere (Belgie) / Autentický pohyb a Bioenergetika

2012                 Řešení konfliktů (Mgr. Milena Rosová)
2012                Taneční skupina (Olomouc - moderní tanec)

2013                 Projektivní metoda: Lűscherův barvový test (PhDr. Zdeněk Altman)
2013                 Arteterapie - seminář: 
                           - Elieen P.McGann, MA, A.T.R.-BC, LCAT (USA)
                           - Gabi Beuchert, Art Therapist, Post Grad Dip., MA (Německo)
                           - Suzanne Cahn, M. Sc. Art Therapist (Irsko)
2013                 Tanečně - pohybová terapie: Prof. Helen Payne (Anglie)

2014                 Arteterapie a dramaterapie - seminář:

                           - Ma. Elena Marin Rios (Španělsko)

                           - Liese Ghekiere, MDTh (Belgie)

2015 - 2016       Digitální fotografie - fotokurz: BcA. Svatopluk Klestil

2015                 Tanečně - pohybová terapie - supervize:

                           - Mgr. Niek Ghekiere (Belgie) / Autentický pohyb


 
 

 

 

Praxe:

2001 - 2004      Denní stacionář pro mentálně a tělesně postižené

                        - vedoucí chráněné dílny, arteterapie

                         - propagace a odbyt výrobků chráněné dílny
od 2003            Člen Archa community o.s.
(do 2005)              - člen organizačního týmu
2004                 Vernisáž v restauaci Tivoli - spolupráce s Mášou Kubátovou

2005 - 2006      ZŠ - asistent učitele 1. stupně

                           - arteterapeutický kroužek                    

2005 - 2013      VOŠ sociální CARITAS - učitel arteterapie

2006 - 2007      ZŠ a MŠ logopedická - arteterapeutický kroužek

2007 - 2008      Sagapo, centrum pro mentálně postižené – vychovatel,

                           - vedoucí sekce: arteterapie

2007 - 2009      ZUŠ – Výtvarný obor

2008 - 2010      ZUŠ  - Taneční obor
2008 - 2013      Místopředseda - Moravská asociace uměleckých terapií, o.s.

2013 -              MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií - Viceprezident

2017 -            Asociace tanečně - pohybové terapie ČR - Předseda