Mgr. Veronika Sinová, DT

 
 
 

VZDELANIE

2005 – 2008 

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor  Pedagogika sluchovo postihnutých a špeciálno-pedagogické poradenstvo

 

2001 – 2006 

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor  Špeciálna pedagogika – pedagogika mentálne postihnutých

 

1993 – 2001 

Osemročné gymnázium školských bratov, Čachtická 14, Bratislava

 

 

 

DOPLŇUJÚCE VZDELANIE

2012 – 2016 

Akademmie Alternativa s.r.o., Olomouc, odbor Arteterapia (480 hodin)

 

2013             

Speciální techniky při práci s dětským klientem

Jednání s problémovými klienty

Mandaly v arteterapii

 

2012             

Psychohygiena a relaxační techniky

Respektovat a být respektován

Rizikoví rodiče a rizikové děti

Nástavbový kurz bazální stimulace

 

2011            

Základní kurz bazální stimulace

Diagnostické možnosti při práci s détským klientem

Problémy a poruchy detí s učením  a moderné spôsoby ich  odstraňovania

 

 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2017 – doteraz    

NOXI, vydavateľstvo

Pozícia: korektor odborných textov na publikácii o autizme

 

2013 – doteraz    

Občianske združenie POZNANIE, Budovateľská 31, Bratislava 

Pozícia: štatutárny zástupca, projektový menežér, špeciálny  pedagóg – arteterapeut (práca s deťmi s mentálnym a telesným postihnutím a s deťmi s vývinovými poruchami učenia)

 

2014 – 2015        

JustInSign – videoslovník medzinárodného posunkového jazyka

Pozícia: projektový menežér (zostavenie slovnej zásoby, organizačné práce na projekte, realizácia a propagácia projektu)

 

2012 - 2016         

Detské posunky – videoslovník detských posunkov

Pozícia: projektový menežér (zostavenie slovnej zásoby, realizácia projektu)

 

2010 – doteraz    

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava

Pozícia: školský špeciálny pedagóg

 

2009 – 2014        

Konzultant a vedúci záverečných prác

 

2009 – 2014        

Nadácia Pro Vida, Strážna 11, Bratislava

Pozícia: projektový menežér (spolupráca s detskými domovmi, dobrovoľníkmi, organizácia školení, kultúrnych podujatí a voľnočasových aktivít)

 

2008 – doteraz    

CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Pozícia: školský špeciálny pedagóg