Světlana Škarohlídová, DiS., DT

 
 

 

   Osobní motto: “Pohyb je radost.”

 

 

   Praxe:

 

Terapeut ve spolku: LOKOMOCE , od r, 2016

- pohyb jako prevence,  kde vedu od října 2017 cvičení dětí v projektu do MŠ a ZŠ

Více zde: https://projektlokomoce.webnode.cz/projekt-ms-a-zs/

 

Osoba samostatně výdělečně činná, od 1.1. 2016

Masérské, rekondiční a regenerační služby

 

Pracovník v sociálních službách v Centru denních služeb, Liga vozíčkářů, z.ú., od 2017

Cvičení s lidmi na vozíčku zaměřené na udržení a zlepšení kondice pohybového aparátu. Vytváření programu pro skupiny s různým stupněm postižení.

 

Trenér, asistent trenéra Unie sportovních klubů města Brna, z.s., 1.9. 2016 – 30.5. 2017

Vytváření programu se zaměřením na rozvoj pohybových schopností dětí, zlepšení motoriky, kondice. Doplňkový pohyb ke sportu, který děti trénují, tak aby vyvážil jednostrannost sportovní aktivity.

 

Skladová a administrativní pracovnice, MALKOL – delta s.r.o., od 2001

Distribuce, prodej, marketing léčebných pomůcek pro ošetřování stomií, močových cévek pro autokatetrizace a obvazů pro ošetřování chronických ran. Včetně poradenství a instruktáží pro zákazníky.

 

 

 

 

Vzdělání:

 

Akademie Alternativa s.r.o., Olomouc, 

Studium ukončeno:17.6.2017

Vzdělávací program: Tanečně-pohybová terapie

Počet hodin: 480

Délka studia: 3 roky

 

Název absolventské práce: Vliv tanečně - pohybové terapie v propojení s kondičním cvičením na pohybový systém, lokomoci a mentální zdraví dlouhověkých klientů

 

 

Vyšší zdravotnická škola, Merhautova 15, Brno

Studium ukončeno: 21. 9. 2000

Studijní obor:  Diplomovaný fyzioterapeut

Získaný titul: Diplomovaný specialista v oboru: REHABILITACE – DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT

Ve zkrácené podobě: DiS.

 

Název absolventské práce: Využití relaxace a jógy u pacientů s vertebrogenními obtížemi a její účinky

 

 

 

Kurzy, semináře a vzdělávací programy:

 

13.11.2017 Kurz: Základy strategie přesunů a využití prvků kinestetiky v sociálních službách, Liga vozíčkářů, číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 2016/0044-PC/SP/PP

29.9.- 6.10.2017 Výcvik: Tělo, srdce a duše 1, The Art of Being, Alan Lowen

2016 - 2017 Taneční dílna Barbory Bartecké, Brno

6.5. 2016 Taneční pohybová terapie s psychiatrickými klienty, BOA vzdělávací agentura, číslo akreditace: 2014/0411-PC/SP/PP

19.-20.3. 2016 Spirální stabilizace páteře, příčiny poruch páteře v bederní a krční krajině, MUDr. Richard Smíšek, kurz 2A,B

14.-17.11. 2015 Spirální stabilizace páteře, MUDr. Richard Smíšek, kurz 1 A,B,C,D

13.11. 2015 Symbol, metafora a imaginace v taneční pohybové terapii, BOA vzdělávací agentura, číslo garance TANTER, Asociací tanečně pohybové terapie ČR: WS3

6.11. 2015, Metody taneční pohybové terapie pro seniorskou skupiny klientů, BOA vzdělávací agentura, číslo akreditace: 2012/1209-PC/SP/PP

26.7. 2015- 31.7. 2015 Letní kurz moderního, scénického tance (technik Jazz, Limon, Horton a variací), Studio Ilony Brunové

 

 

 

Praxe v oboru tanečně-pohybové terapie:

 

Lokomoce - pohyb jako prevence, MUDr. Chlupová, Kemp pro seniory a parkinsoniky, srpen 2017

Tréninky dětí mladšího školního věku, Projekt: Sportovci do škol, Únie sportovních klubů města
Brna, 2016-2017

Pohybové aktivity pro klienty Centra denních služeb, Liga vozíčkářů, Brno, od června 2017

Individuální terapie klientů po CMP – v domácí péči, 2016-2017

Kondiční cvičení dlouhověkých klientů - Dům důstojného stáří, Brno, 2015-2017

WellBeing camp – Open Air, 6. – 10.5.2015

Harantí výlety – jednodenní výlety pro rodiny s dětmi, od roku 2015

Ženy sobě – víkendy pro ženy, Pavlov, Vrbice, od roku 2015