top of page

ARS TERAPEUTICA 2015

KONFERENCE ARS TERAPEUTICA

Dovolte nám, abychom Vás jménem

Mezinárodní asociace uměleckých terapií,

která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem 

Akademie Alternativa s.r.o 

- instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, 

pozvali na náš 5. ročník Mezinárodní konference 2015.

 

 

 

 

 

 

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE UMĚLECKÝCH TERAPIÍ


"ARS TERAPEUTICA 2015"

 

 TERAPIE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

 

 

 Datum konání: 10. 10. 2015

Místo konání: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
                    Křižkovského 6, 772 00 Olomouc - odkaz zde

 

 

Přihláška zde

 

Lektorský tým:

 

 

 

Mgr. Niek Ghekiere (Belgie) 

Tanečně - pohybová terapie / Autentický pohyb (odkaz zde)

 

Světově uznávaný tanečně - pohybový terapeut z Belgie. Prezident Belgické asociace tanečně - pobyvé terapie a ředitel velkého terapeutického centra Agape, které se zaměřuje na studium i výzkumnou část v oblasti tanečně - pohybové terapie (autentický pohyb).

 

 

Přednáška a workshop: Výzkum tanečně pohybové terapie jako metody prevence deprese, výsledky a doporučení.


 

 

------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Helga Neira (Rakousko)

Muzikoterapie / Hudební výchova pro žáky s handicapem

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Muzikoterapie (odkaz zde)

 

Spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

 

Téma: Jak pomoci bez moci z bezmoci

Přednáška: Přednáška seznámí se základními principy muzikoterapeutické intervence a Metodikou muzikoterapeutické intervence, kterou dnes terapeuté u nás i v zahraničí využívají v praxi jako stěžejní opěrný bod své praxe.

Worshop: Workshop bude tematicky navazovat na přednášku a frekventanty prakticky seznámí s možnostmi muzikoterapeutické intervence v rámci dané metodiky.  (Práce s vlastním tělem, dechem, hlasem, hudebními nástroji)

 

     

 

  

 

---------------------------------------------

Mgr. Petr Exler, Ph.D.

Arteterapie a artefiletika (odkaz zde)

 

Vysokoškolský pedagog na výtvarné katedře UPOL, lektor arteterapeutických a artefiletických seminářů a workshopů. Výtvarník a člen Unie výtvarných umělců Olomoucka, člen české sekce INSEA a  člen výtvarné sekce  ÚUR ZUŠ při MŠ MT Praha.

 

Téma workshopu: 
Výtvarné umění jako terapeutický prostředek, který může zprostředkovat a rozvíjet sebepoznávací procesy. Účastníci si prožijí aktivizující činnosti v Muzeu umění v Olomouci.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

 

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D 

Taneční terapie a psychomotorika (odkaz zde)

 

Psycholog, vysokoškolský pedagog, místopředseda Asociace psychologů sportu ČR, člen FEPSACU - Evropská asociace psychologů sportu, člen České kinantropologické společnosti, člen Asociace psychologů sportu ČR, psycholog u profesionálních sportovců a dlouholetý lektor seminářů v oblasti psychologie, sportovní gymnastiky, psychomotoriky, taneční terapie atd.

,  

 

Přednáška: Taneční terapie a kvalita života

     Péče o zdraví formou pohybových aktivit je součástí kvality života každého z nás. Pro zvolení optimální formy musíme vždy vycházet z aktuálního psychosomatického stavu člověka a v případě potřeby využít terapeutické přístupy. V poslední době právě těch, kteří terapeutické přístupy potřebují, rychle přibývá, proto musí terapeut hledat takové prostředky, aby dokázal využít ve své práci to, co bude klientovi nejvíce vyhovovat. V příspěvku se zaměřujeme na význam pohybu pro zdraví, které vede k naplnění bio-psycho-socio-spirituální rovnováhy, a představujeme projekt tohoto působení v praktických přístupech. Vědecké výzkumy v oblasti péče o zdraví klientů se touto problematikou v ČR příliš nezabývají, proto bychom rádi představili možnosti využití taneční terapie i ve vědeckých přístupech v péči o zdraví a o kvalitu života.

 

Workshop: Tanec v psychomotorických přístupech

     Hudba a tanec mohou pozitivně přispívat k prožívání osobnosti, zejména u pacientů s kinezioterapeutickými potřebami. Psychomotorická terapie se velmi rychle rozvíjí a získává si stále vyšší pozici nejen v terapeutických přístupech, ale i v práci s běžnou populací. Má poměrně velké zastoupení v práci u pracovníků pomáhajících profesí. Společné setkání se zaměří na chodidlovou gymnastiku, healing jógu a cvičení s netradičním materiálem, které vedou zejména k pozitivnímu prožívání a přispívají k rozvoji osobnosti člověka. Prostřednictvím prožitku, umožní klient vypovídat terapeutovi o svých pocitech a prožívání a působí na rozvoj neverbální komunikace ve vztahu klient – terapeut.

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

Mgr. Petr Škranc

Muzikoterapie (odkaz zde)

 

Muzikoterapeut a speciální pedagog s mnoholetou praxí v denním stacioánří pro klienty s mentálním a fyzickým postižením, předseda Asociace muzikoterapie ČR / MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

 

Přednáška: Muzikoterapie seniorů
Přednáška seznámí účastníky konference s využitím muzikoterapie u seniorů. Nebudou chybět příklady z praxe a zmínka o využití reminiscenční (vzpomínkové) terapie při muzikoterapeutické práci se seniory. 

Workshop:
Workshop účastníky seznámí s konkrétními postupy v muzikoterapii seniorů (práce se vzpomínkami, hudebními nástroji a písněmi různých žánrů). 

 

 

 

-----------------------------------------

 

Mgr. Tomáš Beníček

Arteterapie (odkaz zde)

 

Spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., člen pracovní skupiny pro vznik povolání arteterapeut (NSP II.) a viceprezident Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Speciální pedagog a arteterapeut s přesahem do tanečně - pohybové terapie.

 

Téma workshopu: 

Skupinová arteterapie - skupinová práce zaměřená na základní znaky v arteterapeutické diagnostice. Ukázka úvodní práce se skupinou a příklady z praxe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------

 

Mgr. Josef Zajíček

Dramaterapie, Divadlo Terapie a moderátor (odkaz zde)

 

Dramaterapeut, dlouholetý vychovatel, předseda Dramaterapeutické asociace v MAUTu a zakladatel dvou divadelních skupin (Improvizační divadlo Útulek - 1999 a Divadlo Terapie - 2012) z Brna. 

 

Divadlo Terapie a workshop: 

"Znamení gest"- energie v pohybu. Dramaterapeutické cvičení dialogického jednání v zrcadle a improvizaci.

 

 

 

--------------------------------------

Mgr. Eva Hegarová

Arteterapie (odkaz zde)

 

Arteterapeutka a pedagog s mnoholetou praxí v oblasti školství,  předseda Asociace arteterapie ČR / MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

 

----------------------------------------

 

 

 

Dr. Barbora Bartecká

Muzikoterapie a indická hudba (odkaz zde)

 

Umělecký terapeut se zaměřením na muzikoterapii, lektorka tanečních dílen a pohybového divadla. Učitel klasické hudby a zakladatelka umělecko - terapeutického centra Dotkni se hudby.

 

Téma: Muzikoterapie a indická hudba
Jaké je základní tajemství indických stupnic a pravidla jejich užívání? Na podvečerní přednášce se dozvíte (a poslechnete) nejen o stupnicích v indickém ladění, ale také to, které nástroje umožňují takto hrát a jak lze v muzikoterapii využívat přirozené intervaly a ladění indické rágy.

Workshop / Tanečně - pohybová dílna:
Tématem workshopu bude improvizace pomocí tenze / uvolněním těla a jejich odezvou na tělesné i mentální úrovni. Zaměříme se na prožitek a zkušenost jednotlivce, ale také práci s tanečním partnerem na toto téma.

 

------------------------------------------

 

 

 

Elena Schmutzová

Pohybová terapie (odkaz zde)

 

Pohybová terapeutka, předsedkyně Tanečně - pohybové asociace v MAUTu, lektorka lidových tanců na ZUŠ a Eurytmie ve waldorfských školách ze Žiliny. Absolventka několika významných evropských škol a studentka dalšího výcviku ve Švýcarku zaměřeného na pohybovou terapii. Umělecká vedoucí několika tanečních souborů v ČR i SR.

 

Workshop: Aj v tichu je pohyb - ako vnímajú svet nepočujúci

Vnímanie pohybov v prírode i v našich dušiach v tichu sveta nepočujúcich, práca s pohybom v nás i okolo nás zážitkovou formou s pomocou giest pohybového umenia eurytmia.

 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 

Interaktivní divadlo Jójo s pohádkou "Mášenka a medvědi" (odkaz zde

 

Divadlo Jójo je cestovní, interaktivně zaměřené divadlo. Jako dětská hračka jojo se vrací tam a zpět, tak i naše divadlo se po dvouměsíčních intervalech vrací za dětským divákem do školek, škol, spec.škol, dětských center, denních stacionářů, na dětská nemocniční oddělení pokaždé s nově připraveným programem.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FILM:  Mafie v Brně II

 

Film (ne) herců s mentálním a kombinovaným postižením ze Sdružení Veleta Brno, pojednává o "Těžkém životě mafiánského bosse. 

Stručný příběh filmu: Bude mafiánský boss dopaden nebo všechny zničí? A jak to skončí mezi řidičem Antoniem a kurýrkou z Ruska?

 Uvidíte v našem filmu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZENTACE: Montessori - pedagogické principy 

 

Gabriela Sabolová a Michaela Willheimová

20 min. video a informační stánek

 

 

 

 

-----------------------------------------

Mgr. Lucia Poledníková (Slovensko)

 

Ranní rozcvička: Tai chi (odkaz zde)

 

Harmonogram konference:

 

 

Sobota 10. 10. 2015

08:00 - prezentace účastníků (prezentační listina, workshopy atd.)
08:30 - ranní společné probuzení s pohybem Tai chi 

  

09:00 - oficiální zahájení konference v "Hlavním sále"

Vernisáž "III. ročníku oboru arteterapie - budoucích Absolventů 2016"

 

9:10 - 10:20 / Přednáškový blok I.

09:10 - 09:30 / Přednáška: Dr. Marie Beníčková (muzikoterapie)

09:35 - 10:20 / Přednáška: Mgr. Niek Ghekiere, MDTd (taneční terapie) 

Téma: Výzkum tanečně pohybové terapie jako metody pro prevenci deprese - poznatky a postup

 

 

10:20 - 10:35 / coffe break

 

10:35 - 12:05 / Blok workshopů I.:

a) Dr. Marie Beníčková - muzikoterapie

b) Mgr. Niek Ghekiere - taneční terapie

c)  Dr. Petr Exler - arteterapie a artefiletika

d) Mgr. Josef Zajíček - dramaterapie

e) Elena Schmutzová - pohybová terapie

 

12:05 - 13:10 / oběd

 

 

13:10 - 14:20 / Přednáškový blok II. 

13:10 - 13:30 / Přednáška: doc. Marie Blahutková (taneční terapie)

13:35 - 14:20 / Přednáška:  Mgr. Helga Neira (muzikoterapie)

 

14:20 - 14:35 / coffe break

 

14:35 - 16:05 / Blok workshopů II.:

a)  doc. Marie Blahutková - taneční terapie

b) Mgr. Helga Neira - muzikoterapie

c) Mgr. Tomáš Beníček - arteterapie

d) Mgr. Josef Zajíček - dramaterapie

e)  Dr. Barbora Bartecká - kontaktní improvizace

  

16:05 - 16:20 / coffe break

 

16:20 - 17:00 / Přednáškový blok III. - Absolventi Akademie Alternativa s.r.o.:

16:20 - 16:35 / Mgr. Lucie Tulcová - přednáška na téma:

Vliv tanečně – pohybové terapie na snížení úzkosti a zlepšení svalového napětí 

u dospělých lidí s narušenou komunikační schopností

 

16:40 - 16:55 / Helena Blaťáková - přednáška na téma:

Využití arteterapie pro zlepšení komunikace mezi dítětem a rodičem

 

16:55 - 17:10 / coffe break

 

17:10 - 17:30 / Gabriela Sabolová a Michaela Willheimová / Montessori 

17:35 - 18:05 Umělecké vystoupení: Dr. Barbora Bartecká / Indická hudba v muzikoterapii

 

18:05 - 18:20 / coffe break

 

18:20 - 19:50 / Blok workshopů III.

a) Mgr. Niek Ghekiere - taneční terapie

b) Mgr. Tomáš Beníček - arteterapie

c) Mgr. Petr Škranc - muzikoterapie

d) Mgr. Helga Neira - muzikoterapie

e) Dr. Barbora Bartecká - kontaktní improvizace

f) Interaktivní divadlo Jójo

 

 

19:50 - 20:05 / coffe break

 

20:05 - 20:45 / Improvizační Divadlo Terapie - Mgr. Josef Zajíček

20:50 - 21:00 / Mafie v Brně II. - Veleta o.s.

21:10 / Společná taneční improvizace

- inspirována Rudolfem Labanem (autor metody: Labanova analýza pohybu)

 

19:50 - 22:00 / večeře

22:00 - 19.10.2014 / Společný improvizovaný večer hudby, zpěvu a tance.

Přineste si své hudební nástroje a vytvoříme dohromady kreativní večer

s hudbou, zpěvem, tancem a příjemným slovem.


 

Cena vstupenky 10.10.2015 /coffe break v ceně:

Platba připsána na účet do data 1.4.2015: 700,-

Platba připsána na účet od data 2.4.2015 - do data 30.6.2015: 800,-

Platba připsána na účet od data 01.07.2015 - do data 31.08.2015: 950,-

Platba připsána na účet od data 01.09.2015 - do data 01.10.2015: 1100,-

Platba připsána na účet od 02.10.2015 a cena na místě: 1200,-

Pro členy MAUTu a studenty Akademie Alternativa s.r.o - Sleva 20%

 

 Přihláška zde

 

Na místě bude i Rostislav Žďárský se svými hudebními nástroji.

Odkaz zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 "Ars Terapeutica 2014"

 

 

Lektorský tým i program konference bude postupně doplňován.

Přihlašování spustíme na začátku roku 2015.

 

Těšíme se na Vás!/

Niek Ghekiere - Taneční terapeut
Helga Neira - Umělecký terapeut
Dr. Marie Beníčková - Muzikoterapeutka
Dr. Petr Exler - arteterapie a artefiletika
doc. Marie Blahutková - psychomotorika a psychologie
Mgr. Petr Škranc - Muzikoterapeut
Mgr. Petr Škranc - Muzikoterapeut
Dr. Tomáš Beníček - Arteterapeut a taneční terapeut
Mgr. Josef Zajíček - Dramaterapeut
Dr. Eva Hegarová - Arteterapeutka
Bartecká bára.jpg
elena-schmutzova.jpg
Divadlo jojo.jpg
mafie v brně.jpg
maria-montessori.png
Lucia Polednikova (1).jpg
Rostislav Žďárský (1).jpg
bottom of page