top of page

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
A SYMPOZIA:

Vážení čtenáři,

 

dovolte nám, abychom Vás jménem Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, pozvali na prezentace našich realizovaných akcí pro veřejnost.

"ARS TERAPEUTICA"

Součástí konference „ARS TERAPEUTICA" Konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies jsou přednášky, workshopy a tvořivé dílny i různá umělecká vystoupení. Tato konference si vzala za cíl obeznámit a prohloubit povědomí české veřejnosti o uměleckých terapiích a možnostech jejich působení, podporu a navázání vzájemné spolupráce mezi terapeuty a vytvoření prostoru nejen pro prezentaci klientů se zdravotním postižením. 

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page