top of page

MAUT

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE UMĚLECKÝCH TERAPIÍ

MAUT podporuje vzdělávání a osvětu laiků i odborné veřejnosti formou kurzů, přednášek, konferencí i tvůrčích dílen; spolupracuje s dalšími subjekty v tuzemsku i zahraničí.

 

V současné době se MAUT podílí společně se vzdělávací institucí Akademie Alternativa s.r.o. (www.akademiealternativa.cz) na meziresortní diskusi o budoucí podobě profesních standardů a legislativních normách, které jsou klíčové pro uznání jednotlivých umělecko-terapeutických profesí v ČR.

PREZÍDIUM MAUT

Konfederace MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s. sdružuje tyto asociace:

 

Prezidentka MAUT: Mgr. Marie Beníčková, Ph. D., DT

Viceprezident MAUT: Mgr. Tomáš Beníček, DT

Asociace muzikoterapie ČR

 • Předseda: Mgr. Petr Škranc, DT

 • Místopředseda: Mgr. Růžena Gally Jadrná

 • Odborný asistent: Martina Rousová, Mgr. Karolína Tučková, Jevgenija Kubínová, Pavlína Halová, Mgr. Janka Pappová, DT

Asociace arteterapie ČR

 • Předseda: Mgr. Eva Hegarová, Ph.D., DT

 • Místopředseda: Ing. Olga Měsícová, DT

 • Odborný asistent: Mgr. Veronika Sinová, DT, Mgr. Marcela Švecová, DT, Martina Stanynec, DT, Mgr. Šárka Šimšová, Denisa Hýsková, 

Dramaterapeutická asociace ČR

 • Předseda: Mgr. Josef Zajíček

 • Místopředseda: Mgr. Kristýna Hlaváčová

 • Odborný asistent: Bc. Veronika Pešinová, DT, Bc. Anna Dvořáková, DT

Asociace tanečně – pohybové terapie ČR

 • Předseda: Mgr. Tomáš Beníček, DT

 • Místopředseda: Bc. Martina Kulašová, DT

 • Odborný asistent: Světlana Škarohlídová, DT, Bc. Soňa Sigetová, DT, Zuzana Románová, DT, Anděla Kubátová, DT, Mgr. Lucia Fogašová, DT, Mgr. Lenka Miterková, Elena Schmutzová, Silvia Kaderková, 

NÁŠ TÝM

janka-pappova.jpg

Mgr. Janka Pappová, DT

Odborný asistent - Asociace muzikoterapie ČR

Šéfredaktorka časopisu - Umělecké terapie

1598460021342.jpg

Mgr. Marcela Švecová, DT

Odborný asistent - Asociace arteterapie ČR

bottom of page