top of page

CERTIFIKACE A GARANCE

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií
Asociace

CERTIFIKUJEME A ODBORNĚ GARANTUJEME:
  • nové umělecko - terapeutické metody
  • ​organizace a instituce
  • workshopy a semináře
  • konference a profesní meetingy
  • setkání a akce pořádané pro veřejnost


V případě zájmu nás můžete kontaktovat.

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií je konfederací, která sdružuje asociace v oblasti uměleckých terapií na mezinárodním poli.Konfederace vznikla na základě jednání odborníků u „kulatého stolu“ v roce 2009, kde zazněla společná myšlenka podpory vzájemného a vstřícného dialogu mezi uměleckými terapeuty. MAUT podporuje spolupráci asociací, pracovišť, odborných společností a odborníků v oblasti uměleckých terapií s důrazem na spolupráci se studenty daných oborů i laickou veřejnost. Zaštiťuje a realizuje mezinárodní výzkumy a podílí se na lektorské, přednáškové i publikační činnosti. MAUT garantuje práci erudovaných odborníků a supervizorů v oblasti uměleckých terapií. Vytváří prostor a platformu pro efektivní komunikaci, reprezentuje ČR na evropském a světovém odborném poli. MAUT je řádným členem EMTC (Evropská konfederace muzikoterapie) a WFMT (Světová federace muzikoterapie). MAUT vznikl hlavně s ohledem na potřebu zkvalitnění služeb, legislativní ukotvení uměleckých terapií a zajištění větší bezpečnosti pro klienty ve státním i komerčním sektoru.

 

Konfederace MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií sdružuje tyto asociace:

Asociace muzikoterapie ČR

Asociace arteterapie ČR

Dramaterapeutická asociace ČR

Asociace tanečně – pohybové terapie ČR

 

Čestný člen:

MIČR – Muzikoterapeutický institut ČR

Akademeie Alternativa s.r.o.

 

 Garance:

MPPFF -  Mental Power Prague Film Festival

- Mezinárodní festival (ne) herců s mentálním a kombinovaným postižením

Certifikace a odborná garance:

TANEČNÍ KONSTELACE® - Metoda je certifikována a schválena Mezinárodní asociací uměleckých terapií pro aplikaci v oblasti bio - psycho - sociálně - spirituálního rozvoje, sebezkušesnoti a obnovy zdraví v rezortu sociálním, školském a zdravotnickém. 

bottom of page