top of page

SPŘÁTELENÉ WEBY

Akademie Alternativa s.r.o. - odkaz zde

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná MŠMT. V nabídce tříletého a pětiletého víkendového studia naleznete specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, terapie zpěvem, psychologická biografie - zaměření na arteterapii,  ale i obor terapeutická studia, který je koncipován jako komplexní studium prolínající poznatky z oblasti uměleckých terapií.

 

 

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológieodkaz zde

 

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianske združenie založené v roku 2009. Od roku 2011 je členom Európskej federácie združení študentov psychológie (EFPSA). Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie, organizovanie odborných akcií a priblíženie psychologickej praxe študentom zo všetkých zameraní.

 

 

 

Mental Power Prague Film Festival - MPPFF

Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením - odkaz zde

 

 Cílem festivalu je:

  •   vytvořit takové podmínky a prostředí, které je typické pro filmové festivaly profesionálních herců

  •   umožnit handicapovaným lidem prožít slavnostní chvíle mezi lidmi bez handicapu

  •   ukázat zdravým lidem, že tito lidé jsou jim v umělecké tvorbě a prožívání zcela vyrovnaní

  •   přesvědčit širokou veřejnost o této jejich schopnosti a  přesvědčit lidi s handicapem, že umělecky mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo

 

 

 

 

Eurytmia - viditeľná reč a viditeľná hudbaodkaz zde

Pod heslom Eurytmia nájdete v slovníku cuzích slov toto vyjadrenie: slovo gréckeho pôvodu, ženského rodu, znamená: súmernosť, súlad, súhra častí a celku, pravidelnosť, vnútorná symetria, estetické usporiadanie prízvuku a dĺžky v reči, pravidelný pulz, komplex stavieb pôsobiaci asymetricky a harmonicky súčasne, pretože všetky časti celku sú podriadené spoločnému výtvarnému a architektonickému zámeru.
Za týmto slovom sa však v súčasnosti skrýva i samostatné slobodné umenie, ktorého vyjadrovacím prostriedkom je celá ľudská postava.

 

 

Služebníci lorda Alfrédaodkaz zde

Služebníci lorda Alfréda jsou mladá divadelní skupina orientující se převážně na nonverbální mimické divadlo. Jádro skupiny tvoří absolventi ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby (Difa, JAMU) vedeného prof. Ctiborem Turbou. Ve své činnosti ale sdružení nerozvíjí pouze divadelní tvorbu.Doplňují ji filmové projekce, performance a další žánry.

  

 

Comedy Express - odkaz zde 

COMEDY EXPRESS je improvizační skeč show založená na řadě nápaditých a originálních her a scének. Účinkující herci neznají dopředu jejich konkrétní zadání a musí proto v průběhu večera pohotově reagovat. Vše je v rychlém tempu podřízeno co největšímu počtu gagů a zábavě, která si Vás získá.

  

Muzikoterapieodkaz zde

Stránky o muzikoterapii - semináře, studium, asociace, publikace, metodiky..

Arteterapieodkaz zde
Stránky o arteterapii - semináře, studium, asociace, publikace a další umělecké terapie... 

bottom of page