top of page
logo ARS.jpg

Ars Terapeutica 2018

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií
Akademie Alternativa s.r.o.

 

 

Ars Terapeutica 2018

Mezinárodní konference uměleckých terapií

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Dovolte nám, abychom Vás jménem

Mezinárodní asociace uměleckých terapií,

která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem 

Akademie Alternativa s.r.o.,

instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, 

pozvali na náš 6. ročník Mezinárodní konference 2018 s názvem:

 

MEZIGENERAČNÍ DIALOG

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

PARTNER KONFERENCE:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Pedagogická komora

Projekt "Živé město" (Prostějov)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobotní konference: 21. 04. 2018 

Nedělní workshop s Ba. Denise Gospodarek (Německo) : 22. 04.2018Místo konání: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
                    Křižkovského 6, 772 00 Olomouc - odkaz zde

 

PŘIHLÁŠKA

 

-------------------------------------------------------------------

MEDAILONKY LEKTORŮ

 

ANOTACE WORKSHOPŮ A PŘEDNÁŠEK

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Harmonogram konference:

 

 

Sobota 21. 04. 2018

08:00 - prezence účastníků (prezentační listina, workshopy atd.)
08:30 - ranní
společné probuzení pohybem / 

Světlana Škarohlídová a Mgr. Lucia Fogašová

  

09:00 - oficiální zahájení konference v "Hlavním sále"

 

 

9:00 - 10:45 / Přednáškový blok I.

09:00 - 09:15 / doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - Podíl stresu na aktuální psychický stav člověka

9:20 - 9:35 / MUDr. Slávka Chlupová - Pohyb jako prevence

09:40 - 10:25 / Ba. Denise Gospodarek (Německo) / Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení

10:30 - 10:45 / Dr. Marie Beníčková - Psychosomatická muzikoterapie - aneb dialog těla a duše

 

10:45 / Křest nové knihy: Muzikoterapie a edukace

 

 

 

10:45 - 11:05 / coffe break s autogramiádou knihy a otevřením vernisáže pod názvem "Výpovědi duše"

 

11:05 - 12:35 / Blok workshopů I.:

a) Mgr. Marie Beníčková,Ph.D. - Psychosomatická muzikoterapie - aneb dialog těla a duše

b) Bc. Martina Kulašová a Světlana Škarohlídová - Tanečně - pohybová terapie u dětí v předškolním věku

c) RNDr. Hana Pavelková / Arteterapie - Kreslení poslepu

d) doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D. - Literárny text ako príležitosť pre dialóg s akcentom na zvládanie vnútorného temporytmu – napätia a uvoľnenia

        e)  Ba. Denise Gospodarek (Německo) / Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení

f) Dr. Petr Exler - Jak vnímat výtvarné umění (artefiletika)

 

 

12:35 - 13:50 / oběd (mapa okolí)

 

Prodej výrobků klientů z dílen denního stacionáře Domino (Klíč – CSS,p.o.)

 

 

13:50 - 14:35 / Prezentační blok

13:50 - 14:00 / Prezentace: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

14:05 - 14:15 / Prezentace: Pedagogická komora

14:20 - 14:30 / Prezentace: Projekt "Živé město" (Prostějov)

 

14:35 - 16:10 / Přednáškový blok II. 

14:35 - 14:50 /  Mgr. Antonín Kotačka - Kreativní muzikoterapie (Nordoff, Robins v Londýně) 

14:55 - 15:10 / RNDr. Hana Pavelková - Vícegenerační umělecká skupina jako dynamický potenciál pro nové perspektivy

15:15 - 14:30 / doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D. - Literárny text ako príležitosť pre dialóg s akcentom na zvládanie vnútorného temporytmu – napätia a uvoľnenia

14:35 - 15:50 / Mgr. Petr Škranc - Muzikoterapie u klientu s Alzheimerovou chorobou

15:55 - 16:10 / Mgr. Tomáš Beníček - Taneční konstelace v tanečně - pohybové terapii

 

16:10 - 16:30 / coffe break

 

16:30 - 18:00 / Blok workshopů II.:

a) MUDr. Slávka Chlupová  - Pohyb jako prevence

b) Mgr. Petr Škranc  - Muzikoterapie

c) Mgr. Tomáš Beníček - Arteterapie jako možnost sebereflexe s aktuálním zachycením v čase

d) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - Zvuk v psychomotorické terapii

e) Mgr. Josef Zajíček - Znamení gest (dramaterapie)

f)   Ba. Denise Gospodarek (Německo) / Tanečně - pohybová terapie v psychiatrickém zařízení

  

18:00 - 18:15 / coffe break

 

 

18:15 - 19:15 / Přednáškový blok III. - Absolventi a studenti 

Akademie Alternativa s.r.o.:

18:15 - 18:25 / Mgr. Lucia Fogašová - Tanečně - pohybová terapie

Téma: Zvládanie stresu u generácie Y pomocou tanečno – pohybovej terapie

 

18:30 - 18:40 / Mgr. Tomáš Kudrna - Muzikoterapie

Výzkum na téma: Povědomí veřejnosti o muzikoterapii

 

18:45 - 18:55 / Soňa Šebela - Arteterapie

Arteterapeutická praxe s drogově a alkoholově závislými v různých stádiích léčby

 

19:00 - 19:15 / coffe break

 

19:15 - 20:45 / Blok workshopů III.

a) Mgr. Tomáš Beníček / Tanečně – pohybová terapie a nová metoda „Taneční konstelace“

b)  RNDr. Hana Pavelková / Kreslení poslepu (arteterapie)

c) Mgr. Antonín Kotačka - Kreativní muzikoterapie (Nordoff, Robins v Londýně) 

d) Elena Schmutzová - Základní prvky pohybového umění eurytmie ve slovenském lidovém tanci

e) doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D. - Literárny text ako príležitosť pre dialóg s akcentom na zvládanie vnútorného temporytmu – napätia a uvoľnenia

f) Mgr. Eva Hegarová - Arteterapie

 

 

Společný dobrovolný úklid prostor po ukončení workshopů

 

-------------------------------------------------------------------

 

NEDĚLE 22. 04.2018 Speciální workshop 

 Ba. Denise Gospodarek (Německo) 

9:00 - 12:00 / oběd / 13:30 - 16:30

 

** Přednostně pro účastníky konference **

-------------------------------------------------------------------

 

ODKAZ NA FB UDÁLOST

 

-------------------------------------------------------------------

MEDAILONKY LEKTORŮ

ANOTACE WORKSHOPŮ A PŘEDNÁŠEK

-------------------------------------------------------------------

       

 

Rozhodující je datum připsání na účet. 

Po odeslání přihlášky Vám zašleme pokyny k platbě:

 

Cena konference "Ars Terapeutica 2018"

- připsáno do 31.1.2018 cena 900 Kč, studenti AA / členové MAUT 700 Kč

- připsáno do 31.3.2018 cena 1100 Kč, studenti AA / členové MAUT 900 Kč

 

Připsáno od 1.4.2018 cena 1300 Kč

 Cena 1100 Kč: studenti Akademie Alternativa / členové MAUT, členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členové Pedagogické komory

 

Na místě - cena 1500 Kč 

Na místě - cena 1300 Kč: studenti Akademie Alternativa / členové MAUT, členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členové Pedagogické komory

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena zahraničního nedělního workshopu s 

Ba. Denise Gospodarek (německo)

 

Připsáno od 1.4.2018 cena 1300 Kč

 Cena 1100 Kč: studenti Akademie Alternativa / členové MAUT, členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členové Pedagogické komory

 

 

Na místě - cena 1500 Kč 

Na místě - cena 1300 Kč: studenti Akademie Alternativa / členové MAUT, členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členové Pedagogické komory

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kapacita omezena! 

V případě pozdějšího přihlášení mohou být určité workshopy již vyprodány.

 

 

 Storno  poplatky:

 Při písemném odhlášení (mail) do 1. 4. 2018 (včetně) - storno poplatek 500,- z uhrazené částky. Při písemném odhlášení (mail) od 2. 4. 2018 - storno poplatek 100 % z uhrazené částky. Na odhlášení formou telefonu nebude brán zřetel. Kompenzace lze pouze formou náhradní osoby - v tomto případě nás kontaktujte mailem (info@maut.cz).

 

-------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA

-------------------------------------------------------------------

 

Lektorský tým i program konference bude postupně doplňován.

Těšíme se na Vás! 

Konference ARS Terapeutica
Denise Gospodarek - Taneční terapeutka
Konference ARS Terapeutica
Konference
bottom of page