top of page
Vyhledat

Vyjádření MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o. k dlouhotrvajícím soudním sporům s CZMTA

MAUT byl dlouhodobě poškozován veřejnou pomluvou ze strany CZMTA, proto bylo potřeba se vůči takovému chování ohradit.Tímto reagujeme na vyjádření Muzikoterapeutické asociace ČR CZMTA, které uvádí v současné době na svých webových stránkách, a kterým se cítíme poškozeni.Vyjádření MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o. k dlouhotrvajícím soudním sporům s CZMTA

Tímto reagujeme na vyjádření Muzikoterapeutické asociace ČR CZMTA, které uvádí v současné době na svých webových stránkách, a kterým se cítíme poškozeni. Rozsudek, ve kterém je CZMTA v pozici obžalovaného, není pravomocný a je předčasné tvrdit, že námitky uplatněné ze strany CZMTA jsou relevantní a legitimní. Naopak, zveřejňování těchto domněnek ze strany CZMTA před vydáním konečného rozhodnutí soudu lze charakterizovat jako pokračování v "pomlouvačné" kampaní, resp. v šíření neverifikovaných informací ve snaze veřejně poškodit MAUT a Akademii Alternativa s.r.o.

Toto vyjádření CZMTA dle našeho názoru nenapomáhá k uklidnění rozbouřené situace na poli muzikoterapie, a navíc nepodporuje kroky vedoucí k možnosti spolupráce, o níž se profesním způsobem s respektem vůči všem organizacím, které se danou problematikou zajímají a v souladu s Etickým kodexem se zachováním rovného přístupu vůči všem, opakovaně a dlouhodobě snažíme (spolupráce se nám účinně daří, kromě CZMTA a organizací s CZMTA grantově – tedy finančně - propojenými). Dlouhotrvající problémy řešíme věcně a vůči organizaci samotné – tedy CZMTA. Bohužel, CZMTA opakovaně zveřejňuje informace, které nejsou v souladu se skutečností, čímž dochází k ovlivňování veřejného mínění. Proto jsme se rozhodli i my poskytnout veřejnosti jasné důkazy o tom, jakým způsobem CZMTA jedná a co nás nakonec „dohnalo“ k nejzazšímu řešení – podání žaloby na CZMTA. Jasnými důkazy nemíníme slova nebo emotivní článek, kterým bychom „zasáhli“ soucitného čtenáře, ale předkládáme konkrétní dokumenty, dohody, přípisy, mailovou korespondenci, tedy relevantní důkazy:CZMTA DLOUHODOBĚ PORUŠUJE DOHODU

V roce 2009 byla sepsána mezi asociacemi MAUT a CZMTA Dohoda o společném zástupci za ČR v EMTC. Ačkoli je MAUT delší dobu členem EMTC než CZMTA, přesto v dobré víře ponechal místo 1. zástupce za ČR v EMTC právě člence CZMTA. Tímto gestem MAUT vyjádřil důvěru ve spolupráci. Za zástupce byla zvolena místopředsedkyně CZMTA Mgr. Markéta Gerlichová na volební období 3 roky (do roku 2012) s tím, že další volební období automaticky nastoupí na toto místo člen MAUT. Je rok 2016 a Markéta Gerlichová je stále a v rozporu s touto dohodou na místě zástupce za ČR v EMTC. V letošním roce má CZMTA možnost dohodu dodatečně naplnit. Uvidíme, zda po valné hromadě EMTC (léto 2016) bude na místě delegáta za ČR stále Markéta Gerlichová nebo konečně člen MAUTu...

MAUT má v EMTC shodné postavení jako CZMTA, přesto není respektováno to, že MAUT nesouhlasí s M. Gerlichovou jako zástupcem za ČR – M. Gerlichová tedy zastává tento post v rozporu s Dohodou i se stanoviskem MAUT jako rovnocenné organizace CZMTA. EMTC se nesmí vměšovat do záležitosti členských států, proto danou věc je nutné řešit dle našich právních předpisů. A bohužel, Markéta Gelichová post dodnes neopustila. CZMTA tímto zcela zřetelně porušila Dohodu. M. Gerlichová do EMTC podává informace bez souhlasu MAUTu, je obtížné tyto informace na webu EMTC změnit. MAUTu byla odepřena jakákoli možnost zasahovat do vyjádření na webu EMTC, neboť toto je v pravomoci zástupce za ČR, který však nemá kompetence rozhodovací, ale pouze zastupuje názory muzikoterapeutů své země. Což M. Gerlichová nečiní objektivně, cítíme se jednáním M. Gerlichové dlouhodobě poškozeni a informace předkládané světu jsou neobjektivní, v některých pasážích dokonce lživé a MAUT se cítí cíleně dlouhodobě znevýhodňován a diskriminován. Každým rokem M. Gerlichová předkládá zprávu o dění v ČR do EMTC, která pak činí zápis z valné hromady a visí na webu EMTC. M. Gerlichová zde podává informace zkreslené, neobjektivní a neoprávněně vyznívající ku prospěchu CZMTA. Ačkoli MAUT opakovaně žádal M. Gerlichovou, aby informace o ČR byly schvalovány i MAUTem, nikdy tak neučila a informace opakovaně podává v rozporu se stanovisek MAUTu i objektivitou dění v ČR.

CZMTA tvrdí ve svých vyjádřeních, že se snaží o spolupráci. Tomuto jednání říká CZMTA spolupráce?

Podklady od CZMTA o ČR pro EMTC:

a) V historii ČR - vynechána Dr. Marie Beníčková s 1. doktorátem v ČR v oblasti muzikoterapie

b) Nepoměr postavení v tréningových výcvicích v ČR

c) Medailonek Dr. Marie Beníčkové (prezidentky MAUTu) vs. Dr. Markéta Gerlichová

d) Snižování členské základny MAUTu i MIČRu se snahou o dojem majoritního postavení CZMTA (jen výbor MAUTu má 30 členů...)

- viz. fotogalerie a přímý odkaz na web EMTC o ČR:

https://www.emtc-eu.com/czech-republic


Záměr zničit MAUT, aneb Jak se zbavit MAUTu


V roce 2010 nabádá tehdejší předseda CZMTA Matěj Lipský své kolegy k tomu, aby se zbavili MAUTu a o záměru přesvědčit EMTC o tom, s kým se mají spíše bavit. Evropu nemusí přesvědčovat, stačí, že členka CZMTA M. Gerlichová zastává v rozporu s Dohodou post delegátky za ČR a poskytuje informace v rozporu se skutečností.


Datum emailu: 07.07.2010 13:40


V současné době a za stávajících okolností za sebe odmítám jakoukoliv spolupráci s MAUTem i Akademií Alternativa. Stejně se k tomu staví Jirka Kantor. Zajímá mě vyjádření všech ostatních, abychom kdyžtak vydali oficiální stanovisko. Co se pák týče máme jednu jedinou a sice, že se s nimi nebudeme bavit a zkusíme přesvědčit Evropu o tom, s kým mají spíš jednat. Nebo ať nás vyhodí všechny do doby, než se to tu urovná a pak budeme muset všichni hodně pracovat, abychom se MAUTu zbavili. Tj. udělat pořádně web, dohodnout stanovy, profesi, etiku, atestace, garance kurzů a pak se otevřít ven a přijmout cca 500 čekatelů o členství. Matěj

PS: svůj dopis do EMTC napíšu až za tři dny, teď jsem na to příliš zaslepený hněvem. Přijde mi to, jako když padla vláda v době předsednictví ČR EU.


Sliby CZMTA ve věci kvalifikace muzikoterapeuta


CZMTA uvedla na svém webu informaci, že: „ Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace je potřeba naplnit níže uvedený standard, být členem CZMTA,… získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA.“

Vznášíme otázky:

1. Jak je možné, že CZMTA stanovila určité standardy, které neoprávněně vydává jako podmínky pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace, když muzikoterapeutická kvalifikace není v ČR uzákoněna?

2. CZMTA dokonce veřejnosti předkládá, že k uznání muzikoterapeutické kvalifikace (která není v ČR uzákoněna – tedy neexistuje) je potřeba být členem CZMTA (Proč členem CZMTA, když zde existuje více profesních sdružení ?) Tedy jinými slovy – kdo nebude členem CZMTA, nebude moci mít uznanou muzikoterpauetickou kvalifikaci, která ale ze zákona neexistuje? Z jakého titulu, z jakého oprávnění si CZMTA dovolila veřejně předjímat rozhodnutí státu, když zákonné normy neexistují a ještě tímto vyřadit ostatní profesní organizace, protože z jejího vyjádření lze nabýt dojmu, že nečlen CZMTA nemůže získat uznání muzikoterapeutické kvalifikace, která však v ČR neexistuje.

3. Co chce Profesní komise doporučovat a Rada CZMTA schvalovat, když muzikoterapeutická kvalifikace v ČR ze zákona neexistuje?

Hypotetická úvaha – Chci mít uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta. Co to pro mě znamená? Podle informací CZMTA:

1. Musím se stát členem CZMTA – tedy zaplatit této organizaci členský příspěvek v řádu stokorun.

2. Musím naplnit uvedené standardy, které ale nejsou zákonnou - v ČR platnou - normou.

3. Musí mě doporučit Profesní komise a schválit Rada CZMTA. ( A víte, jak vzniká taková komise nebo Rada? Stačí najít tři lidi, kteří si řeknou, že založí tehdy občanské sdružení, dnes spolek). Tito lidé mají přípravný výbor a v tomto třeba i tříčlenném výboru si rozdělí funkce. Tak začíná cesta takovýchto právních forem – pak přizvou několik zakládajících členů. Ale už selektivně a podle svého uvážení a opět dojde k rozdělení rolí. A začínají se podle pravidel a stanov, které si tito zakládající členové určili, přijímat nové členy a rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude mít muzikoterapeutickou kvalifikaci, protože oni to tak nastavili – ačkoli stát žádnou kvalifikaci muzikoterapeuta zákonně neuznal.

Co z toho plyne? Buď to tak jednou skutečně bude a já budu mít v ruce něco, co mi za mé peníze – tedy členský poplatek zajistí to, že mám uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta nebo také ne, protože ze zákona to bude vypadat ÚPLNĚ jinak. Kde jsou pak mé peníze?

CZMTA NESDĚLUJE PRAVDU

CZMTA na svém webu uvedla nepravdivou informaci, že „V současnosti je CZMTA majoritní profesní organizací v České republice.“ Skutečností je, že jsou daleko početnější profesní organizace v ČR než je CZMTA. I MAUT má početnější členskou základnu než CZMTA.

Proč se CZMTA snižuje k takovým nepravdám a potřebuje neoprávněně ukazovat svou velikost na svém webu?

Proč se tak děje?

Co stojí za záměry CZMTA?

Proč dala CZMTA pro EMTC na web o ČR takto zavádějící čísla o členských základnách asociací v ČR?

CZMTA nespolupracuje - CZMTA se distancuje


CZMTA se ve svém vyjádření odvolává na svou snahu o spolupráci s MAUT i Akademie Alternativa. Na svém webu má jasně sděleno, že se distancuje od vzdělávacích aktivit na Akademii Alternativa. Jedná se tedy o snahu spolupracovat?


Předmět soudního sporu - dopis CZMTA


Předmětem soudního sporu je dopis CZMTA, který byl zaslán na ministerstva, vysoké školy, do Evropské muzikoterapeutické konfederace EMTC a na další instituce a především zveřejněn na webu CZMTA a sociální síti Facebook. Předmětem soudního sporu tedy není to, co proklamuje ve svém prohlášení CZMTA – tedy rozdílné názory zástupců odborné veřejnosti, ale předmětem žaloby je veřejný zásah do dobré pověsti MAUTu a Akademie Alternativa s.r.o., a to zveřejněním nepravdivých a dehostujících informací, které měly dle našeho názoru dovršit dlouhodobý záměr předsedy CZMTA Matěje Lipského, a to „zbavení se“ MAUTu (viz. Bod č.2 – záměr CZMTA) Internet je mocné médium a proti pomluvě není takřka obrany. Následující řádky poodhalí zákulisí celé situace, která dospěla až do soudní síně:

Popis událostí:

V roce 2012 započala práce v Národní soustavě povolání (NSP) na ukotvování profese muzikoterapeut a arteterapeut. Představiteli NSP (realizátor projektu - Ministerstvo práce a sociálních věcí) byla do funkce vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání schválena Dr. Marie Beníčková. V její kompetenci bylo vytvoření pracovní skupiny, do které byli jmenováni vysokoškolští profesoři, praktikující muzikoterapeuté a arteterapeuté, odborníci zvučných jmen s dlouholetou praxí. Mezi nimi např. muzikoterapeut Josef Krček (tehdejší člen CZMTA) nebo p. František Kšajt (člen ČAA – České asociace arteterapie).

Pracovní skupina byla otevřena názorům široké veřejnosti a poznámky z řad odborníků zapracovávala do svých návrhů. Představení projektu a zahájení otevřené komunikace s veřejností proběhlo formou Otevřeného setkání, kterého se zúčastnili mimo jiné i členové vedení CZMTA a ČAA (viz. prezenční listina). Vzniklé připomínky (připomínková listina) byly zaznamenány písemně a dále se s nimi pracovalo v rámci další komunikace mezi účastníky setkání a dalšími institucemi i jednotlivci. Na tvorbě profesních standardů pracovní skupina úzce spolupracovala např. s Dr. Jitkou Pejřimovskou – Kavanovou (tehdejší členkou vedení CZMTA a jedinou supervizorkou v ČR schválenou EMTC).

Dopis CZMTA zveřejněný na webu:

Ačkoli pracovní skupina teprve zahájila svou činnost a výstupy byly povahy orientační – tedy předložené k návrhům, vznikl ze strany CZMTA dopis, který byl dlouhodobě zveřejněn a který je dnes předmětem soudního sporu, kde CZMTA stojí na straně obžalovaného pro neoprávněný zásah do dobré pověsti.

Uvedeme několik citací z daného dopisu i s naším komentářem:

1. Citace: „Navrhujeme ustanovení pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků těchto oborů.“

„Navrhujeme zajištění odborné způsobilosti tím, že členové pracovní skupiny budou lidé se skutečným odborným kreditem.“

„Nesouhlasíme s obsazením pracovní skupiny ve složení, o kterém máme pouze neoficiální informace.“

Komentář: Jestliže měla CZMTA o složení pracovní skupiny pouze neoficiální informace, jak mohla věrohodně a spravedlivě posoudit odbornost členů pracovní skupiny? Kdo dal právo CZMTA, aby tímto způsobem veřejně napadala odbornost vysokoškolských profesorů, odborníků mezinárodní působnosti, výzkumné, přednáškové i publikační činnosti i dlouholetých praktiků, když sama CZMTA neznala složení pracovní skupiny? Napadání odbornosti dalších muzikoterapeutů a arteterapeutů, které mimo jiné neznám, není právě toto porušením např. Etického kodexu EMTC, který CZMTA přijala za „vlastní“? Jak to, že Etická komise CZMTA připustila takové jednání CZMTA, kdy má hájit etiku a dokonce posuzovat např. etická pochybení členů CZMTA? Jedná se o navození spolupráce mezi odborníky nebo o pouhou snahu veřejně zdiskreditovat a pomluvit kolegy z oboru, o kterých však neměla CZMTA informace, tedy je neznala, natož aby posuzovala jejich skutečný odborný kredit, který CZMTA zpochybňuje?

2. Citace: … máme námitku proti odborné způsobilosti pracovní skupiny a její vedoucí Mgr. Marii Beníčkové, Ph.D., která by se měla zabývat tak zásadní otázkou jakou je tvorba profesních podkladů pro povolání muzikoterapeut a arteterapeut.“

1. Komentář: Opětovně zpochybnění pracovní skupiny, kterou CZMTA nezná (viz. komentář bod 1), ale dokonce i odborné zpochybnění Dr. Marie Beníčkové (www.mb-muzikoterapie.cz), která v té době byla a je prezidentkou MAUTu. Odbornost muzikoterapeutky a vysokoškolské pedagožky, která získala jako jedna z prvních (2006) (pokud ne jako zcela první v ČR) doktorát a vědeckou hodnost v oblasti muzikoterapie, absolventku dlouhodobého sebezkušenostního výcviku a muzikoterapeutického studia, vysokoškolskou pedagožku s výzkumnou, přednáškovou, publikační praxí a s více než 20 tiletou muzikoterapeutickou praxí u nás i v zahraničí, autorku metod a metodik v oblasti muzikoterapie atd. Patří dokladovatelně k zakladatelům české muzikoterapie, ačkoli M. Gerlichová jako zástupce za ČR v EMTC (potažmo členka CZMTA) ji asi „náhodou“ ze zakladatelů české muzikoterapie na webu EMTC vy