CZMTA dlouhodobě porušuje Dohodu

 
 

V roce 2009 byla sepsána mezi asociacemi  MAUT a CZMTA Dohoda o společném zástupci za ČR v EMTC. Ačkoli je MAUT delší dobu členem EMTC než CZMTA, přesto v dobré víře ponechal místo 1. zástupce  za ČR v EMTC právě člence CZMTA. Tímto gestem MAUT vyjádřil důvěru ve spolupráci. Za zástupce byla zvolena místopředsedkyně CZMTA Mgr. Markéta Gerlichová na volební období 3 roky (do roku 2012) s tím, že další volební období automaticky nastoupí na toto místo člen MAUT. Je rok 2016 a Markéta Gerlichová je stále a v rozporu s touto dohodou na místě zástupce za ČR v EMTC. V letošním roce má CZMTA možnost dohodu dodatečně naplnit. Uvidíme, zda po valné hromadě EMTC (léto 2016) bude na místě  delegáta za ČR stále Markéta Gerlichová nebo konečně člen MAUTu...

MAUT má v EMTC shodné postavení jako CZMTA, přesto není respektováno to, že MAUT nesouhlasí s M. Gerlichovou jako zástupcem za ČR – M. Gerlichová tedy zastává tento post v rozporu s Dohodou i se stanoviskem MAUT jako rovnocenné organizace CZMTA. EMTC se nesmí vměšovat do záležitosti členských států, proto danou věc je nutné řešit dle našich právních předpisů. A bohužel, Markéta Gelichová post dodnes neopustila. CZMTA tímto zcela zřetelně porušila Dohodu. M. Gerlichová do EMTC podává informace bez souhlasu MAUTu, je obtížné tyto informace na webu EMTC změnit. MAUTu byla odepřena jakákoli možnost zasahovat do vyjádření na webu EMTC, neboť toto je v pravomoci zástupce za ČR, který však nemá kompetence rozhodovací, ale pouze zastupuje názory muzikoterapeutů své země. Což M. Gerlichová nečiní objektivně, cítíme se jednáním M. Gerlichové dlouhodobě poškozeni a informace předkládané světu jsou neobjektivní, v některých pasážích dokonce lživé a MAUT se cítí cíleně dlouhodobě znevýhodňován a diskriminován. Každým rokem M. Gerlichová předkládá  zprávu o dění v ČR do EMTC, která pak činí  zápis z valné hromady a visí na webu EMTC.  M. Gerlichová zde podává informace zkreslené, neobjektivní a neoprávněně vyznívající ku prospěchu CZMTA. Ačkoli MAUT opakovaně žádal M. Gerlichovou, aby informace o ČR byly schvalovány i MAUTem, nikdy tak neučila a informace opakovaně podává v rozporu se stanovisek MAUTu  i objektivitou dění v ČR.

 

CZMTA tvrdí ve svých vyjádřeních, že se snaží o spolupráci. Tomuto jednání říká CZMTA spolupráce? 

Podklady od CZMTA o ČR pro EMTC:

a) V historii ČR - vynechána Dr. Marie Beníčková s 1. doktorátem v ČR v oblasti muzikoterapie

b) Nepoměr postavení v tréningových výcvicích v ČR

c) Medailonek Dr. Marie Beníčkové (prezidentky MAUTu) vs. Dr. Markéta Gerlichová

d) Snižování členské základny MAUTu i MIČRu se snahou o dojem majoritního postavení CZMTA (jen výbor MAUTu má 30 členů...)

 

 - viz. fotogalerie a přímý odkaz na web EMTC o ČR:

https://www.emtc-eu.com/czech-republic