top of page

GARANCEGarantujeme:
organizace, workshopy, semináře, setkání
a pořádané akce pro veřejnost. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.

MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií je konfederací, která sdružuje asociace v oblasti uměleckých terapií na mezinárodním poli.Konfederace vznikla na základě jednání odborníků u „kulatého stolu“ v roce 2009, kde zazněla společná myšlenka podpory vzájemného a vstřícného dialogu mezi uměleckými terapeuty. MAUT podporuje spolupráci asociací, pracovišť, odborných společností a odborníků v oblasti uměleckých terapií s důrazem na spolupráci se studenty daných oborů i laickou veřejnost. Zaštiťuje a realizuje mezinárodní výzkumy a podílí se na lektorské, přednáškové i publikační činnosti. MAUT garantuje práci erudovaných odborníků a supervizorů v oblasti uměleckých terapií. Vytváří prostor a platformu pro efektivní komunikaci, reprezentuje ČR na evropském a světovém odborném poli. MAUT je řádným členem EMTC (Evropská konfederace muzikoterapie) a WFMT (Světová federace muzikoterapie). MAUT vznikl hlavně s ohledem na potřebu zkvalitnění služeb, legislativní ukotvení uměleckých terapií a zajištění větší bezpečnosti pro klienty ve státním i komerčním sektoru.

 

Konfederace MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií sdružuje tyto asociace:

Asociace muzikoterapie ČR

Asociace arteterapie ČR

Dramaterapeutická asociace ČR

Asociace tanečně – pohybové terapie ČR

 

Čestný člen:

MIČR – Muzikoterapeutický institut ČR

Akademeie Alternativa s.r.o.

 

 Garance:

MPPFF -  Mental Power Prague Film Festival

- Mezinárodní festival (ne) herců s mentálním a kombinovaným postižením

bottom of page